Nr projektu. 366

Oświetlenie miejsc niebezpiecznych na Biskupinie, Sępolnie i Bartoszowicach. [WBO. 2018]

Głosów: 1 276

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
 • Lider projektu: Grzegorz Bartczak

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym (ograniczenie zakresu). Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 300 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 215 i 366. Do Liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy Wrocławia, piesi i rowerzyści. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pieszych i rowerzystów w miejscach, które obecnie są zupełnie nieoświetlone. Na Wielkiej Wyspie zostało niewiele takich "białych plam". W miejscach tych często poruszają się dzieci oraz osoby starsze i nieraz dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Alejka przy ul. Dembowskiego stanowi m.in dojście do Zespołu Szkół przy ul. Spółdzielczej i jest licznie wykorzystywana przez pieszych oraz rowerzystów. Również ulica Smętna jest ciągiem komunikacyjnym, który służy okolicznym mieszkańcom do poruszania się nie tylko do cmentarza, ale również w celach rekreacyjnych w kierunku wałów przeciwpowodziowych.
Zasilanie oświetlenia powinno być prowadzone po terenach zielonych bez niszczenia istniejących nawierzchni drogi i chodnika.
Mieszkańcy Biskupina, Sępolna, Bartoszowic – połączmy swoje głosy. W jedności siła! Razem możemy więcej i mamy większą szansę, aby nasz projekt został wybrany do realizacji.

Elementy projektu

Alejka pieszo-rowerowa przy ul. Dembowskiego, na odcinku od ul. Spółdzielczej do ulicy Mielczarskiego (12 lamp)
Ul. Smętna - dojście do cmentarza od strony ulicy Żmichowskiej (11 lamp)

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 276

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 179
Papier 97

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 745
Mężczyźni 531

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.