Nr projektu. 365

Zaklętym w kamień przywrócić życie: restauracja dekoracyjnych elementów architektonicznych budynku dawnej szkoły ludowej na Osiedlu Henrykowskim [WBO. 2018]

Głosów: 1 811

Kategoria: zabytkowe

Budżet zweryfikowany: 100 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt zabytkowy: do 100 000 zł

  • Projekt zabytkowy
  • Lider projektu:

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 100 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji i będzie uzależniony od kosztów wynikających z procedur przygotowawczych do inwestycji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 100 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji i będzie uzależniony od kosztów wynikających z procedur przygotowawczych do inwestycji.

Uzasadnienie

Posąg chłopca dosiadającego i karmiącego fantastycznego morskiego zwierza oraz efektowne ornamenty głównie faunistyczno-florystyczne portali budynku Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola przy ulicy Nyskiej 66 zaliczyć należy do ozdobnych obiektów historycznych, w które Tarnogaj nie obfituje. Niepowtarzalne elementy architektoniczne powstały jako dekoracja gmachu szkoły ludowej wzniesionej na Osiedlu Henrykowskim w latach 1939-1940 według projektu Paula i Erwina Kleinów. Na przestrzeni lat w różnym stopniu uległy dewastacji. Największego uszczerbku doznał posąg, co ukazano zestawiając fotografie pochodzące z lat 1966 i 2018 (w załączeniu). Fragmenty budynku (kamieniarkę, elewację) zeszpeciło graffiti i rysunki kredą uwidocznione na dołączonych do zgłoszenia zdjęciach.
Restauracja najbardziej reprezentacyjnych detali zaakcentuje rangę zabytku, jaki wedle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi budynek szkoły. Przyczyni się do identyfikacji plastycznej tej części Wrocławia. Nie bez znaczenia pozostaje aspekt edukacyjny projektu. Przywrócenie pierwotnego stanu dekoracji gmachu można wykorzystać do kształtowania świadomości przede wszystkim lokalnych mieszkańców, a zwłaszcza uczniów Szkoły Podstawowej nr 9, w zakresie:
- historii budynku i dzielnicy,
- dbałości o szeroko pojęte dziedzictwo,
- ochrony przyrody i stosunku do zwierząt (ze względu na dominującą tematykę zdobień).

Elementy projektu

Rekonstrukcja i renowacja posągu zintegrowanego ze schodami zewnętrznymi głównego wejścia do budynku szkoły; zabezpieczenie przed ponowną dewastacją. Umieszczenie na postumencie tabliczki informacyjnej (autor, data powstania, ewentualnie nazwa posągu)
Renowacja portalu południowego nad wejściem głównym do budynku szkoły; zabezpieczenie przed ponowną dewastacją
Renowacja portalu północnego nad bocznym wejściem do budynku szkoły; zabezpieczenie przed ponowną dewastacją
Usunięcie graffiti z elewacji budynku szkoły; zabezpieczenie przed ponowną dewastacją

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt zabytkowy

Lokalizacja szczegółowa: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola, ul. Nyska 66

Osiedle: Tarnogaj

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 811

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 609
Papier 202

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 963
Mężczyźni 848

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.