Nr projektu. 367

Ścieżka rowerowa Krucza - Inżynierska, Etap I [WBO. 2018]

Głosów: 1 974

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Lider projektu: Paweł Zgagacz

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Za kwotę 1 mln zł można wykonać dwukierunkową drogę rowerową wzdłuż ulicy Kruczej od ronda Vaclava Havla do ul. Gajowickiej. Ostateczny zakres do ustalenia z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Inwestycja przekracza maksymalną wartość projektu w ramach WBO - 1 mln zł.

Uzasadnienie

Ścieżka rowerowa będzie kontynuacją istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkiej (naprzeciw Sky Tower) do planowanej "Zielonej obwodnicy Wrocławia" (przy górce Gajowickiej) i dalej do osiedli wzdłuż ulicy Inżynierskiej. Zapewni możliwość bezpiecznej jazdy rowerem mieszkańcom i młodzieży z VIII LO i VII LO oraz dojazd do planowanej "Zielonej obwodnicy Wrocławia" z centrum miasta.

Elementy projektu

Dwukierunkowa ścieżka rowerowa wzdłuż południowej strony ul. Kruczej z nawierzchnią asfaltową od ronda Vaclava Havla do ul. Gajowickiej

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Południowa strona ul. Kruczej od ronda Vaclava Havla do ul. Gajowickiej.

Osiedle: Gajowice , Powstańców Śląskich

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 974

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 829
Papier 145

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 126
Mężczyźni 848

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.