Nr projektu. 326

Zielony ekran wzdłuż Powstańców Śląskich. [WBO. 2018]

Głosów: 296

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 80 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Lider projektu: Marcin Wolny

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie uzupełnienia żywopłotu. Kwota potrzebna na realizację zadania to 80 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 103 i 326.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie uzupełnienia żywopłotu. Kwota potrzebna na realizację zadania to 80 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 86, 103, 326, 608 i 633.

Uzasadnienie

Zieleń przydrożna jest ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo pieszych na chodnikach oddzielonych od jezdni żywopłotem. Nasadzenie żywopłotów wzdłuż ciągów komunikacyjnych obniża hałas emitowany przez pojazdy oraz prowadzi do pochłaniania części zanieczyszczeń emitowanych przez samochody, co ma olbrzymie znaczenie dla jakości powietrza we Wrocławiu. Odcinek Powstańców Śląskich od ulicy Orlej do Placu Powstańców Śląskich jest bardzo niekonsekwentnie obsadzony żywopłotami. Istnieją gdzieniegdzie nowe nasadzenia, rosną stare żywopłoty oraz są miejsca całkowicie pozbawione zielonych barier dla hałasu i zanieczyszczeń. Celem projektu jest konsekwentne stworzenie zielonych ekranów wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich miedzy Orlą a Placem Powstańców Śląskich poprzez uzupełnienie dotychczasowych nasadzeń i dodanie nowych. Szacunkowa długość nowych nasadzeń na tym odcinku wynosi ok 1000 m żywopłotu.

Elementy projektu

Ok. 1000 m żywopłotu

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: Ulica Powstańców Śląskich od Orlej do Placu Powstańców Śląskich.

Osiedle: Borek, Powstańców Śląskich

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

296

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 281
Papier 15

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 159
Mężczyźni 137

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.