Nr projektu. 325

Stacje ładowania samochodów elektrycznych dla mieszkańców Wrocławia [WBO. 2018]

Głosów: 724

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 450 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Lider projektu: Bartosz Tomeczko

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 450 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ nie jest to zadanie inwestycyjne. Jest to projekt utrzymaniowy. Niezgody z zasadami WBO.

Uzasadnienie

Wrocław potrzebuje lokalnych stacji ładowania samochodów elektrycznych!

Wszyscy wiemy, że problem smogu w mieście jest coraz bardziej pilący. Za część zanieczyszczeń odpowiadają spaliny samochodowe. Wielu wrocławian chciałoby przesiąść się do zdecydowanie bardziej ekologicznych samochodów elektrycznych. Niestety nie każdy z mieszkańców dysponuje garażem bądź choćby miejscem postojowym, gdzie mógłby swój samochód naładować przez co mieszkańcy nie decydują się na przesiadkę z samochodu spalinowego do bardziej ekologicznego, elektrycznego.

Projekt ma na celu montaż w wybranych punktach miasta stacji ładowania samochodów elektrycznych - w szczególności tam, gdzie wrocławianie mieszkają w mieszkaniach, a nie domkach jednorodzinnych, czyli tam, gdzie takie punkty są najbardziej potrzebne.

Celem jest instalacja 30 punktów ładowania prądem przemiennym (do 22kW), aby w kilka godzin móc naładować bądź doładować baterię samochodu.

Szybkie stacje ładowania (prądem stałym) są inwestycją bardzo drogą, dlatego projekt proponuje stacje ładowania prądem przemiennym. Mimo, że czas ładowania przy takim punkcie jest nieco dłuższy, to koszt instalacji jest wielokrotnie niższy niż stacji szybkiej, a dzięki temu można zainstalować takich punktów zdecydowanie więcej.

Ważne jest, aby punkty były ogólnodostępne a dostęp nie był blokowany niepotrzebnymi dodatkowymi kartami aktywacyjnymi.

Elementy projektu

Zakup i instalacja 10 punktów ładowania pojazdów elektrycznych w standardzie Mennekes (2x22kW)
Oznakowanie pionowe i poziome punktów postojowych przy punktach ładowania
Przyłącza energetyczne do punktów ładowania

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Doprecyzowanie lokalizacji do ograniczenia 10 punktów (pierwotnie zaproponowano 30 lokalizacji): 1. ul. Dembowskiego, działka nr 026401_1.0003.AR_2.1 2. ul. Strońska, działka nr 026401_1.0013.AR_15.68/5 3. ul. Katowicka, działka nr 026401_1.0017.AR_6.10/3 4. ul. Grota-Roweckiego, działka nr 026401_1.0026.AR_4.2 5. ul. Hallera, działka nr 026401_1.0028.AR_27.27/1 6. ul. Balonowa, działka nr 026401_1.0027.AR_3.5/358 7. ul. Wojanowska, działka nr 026401_1.0045.AR_17.63/2 8. wyb. Wyspiańskiego, działka nr 026401_1.0005.AR_34.3/2 9. ul. Poleska, działka nr 026401_1.0059.AR_23.4/7 10. ul. Parnickiego, działka nr 026401_1.0061.AR_12.44

Osiedle: Wrocław

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

724

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 688
Papier 36

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 294
Mężczyźni 430

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.