Nr projektu. 327

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Pieszy Zakrzów – budowa dojścia do przystanku kolejowego Wrocław Zakrzów [WBO. 2018]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie)
  • Lider projektu: Marcin Gliński

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 500 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Z uwagi na konieczność wykonania zejścia w ul. Dubrownicką na wysokości ul. Lublańskiej oraz konieczność budowy miejskich kanałów technicznych koszty budowy chodników przekroczą proponowany próg kwotowy. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Projekt podobny do projektu nr 329 w zakresie ul. Dubrownickiej i Zakrzowskiej.

Uzasadnienie

Projekt zakłada budowę chodników w 2 lokalizacjach, gdzie ich brakuje i gdzie będą stanowić istotne udogodnienie dla pieszych:
1. chodnik przy ul. Zatorskiej od pętli autobusowej do numeru 45
2. chodnik stanowiący dojście do przystanku kolejowego Wrocław Zakrzów na przedłużeniu ul. Dubrownickiej (od Lublańskiej do Wilczkowskiej)
Tam, gdzie to możliwe, wzdłuż chodników zostaną dokonane nasadzenia drzew i krzewów lub zostanie uzupełniona istniejąca zieleń.
Przy ul. Zatorskiej chodnik znajdujący się po drugiej stronie ulicy jest zbyt wąski, by obsłużyć cały ruch pieszy odbywający się wzdłuż tej ulicy. Prowizoryczna ścieżka prowadząca od pętli autobusowej w stronę al. Sobieskiego jest mocno wydeptana, często zastawiona przez samochody i zanieczyszczona psimi odchodami. Powstanie chodnika na tym odcinku pozwoliłoby „ucywilizować” ruch pieszy w tym rejonie i uciąglić używany korytarz komunikacyjny. Naturalnym uzupełnieniem inwestycji byłyby nasadzenia drzew i krzewów (działka jest wystarczająco szeroka) – w tym rejonie bardzo brakuje zadbanej ogólnodostępnej zieleni.
Do przystanku kolejowego Wrocław Zakrzów istnieje dojście tylko od ul. Okulickiego, nie ma wygodnego przejścia od Os. Sobieskiego oraz domków jednorodzinnych, co stanowi barierę komunikacyjną dla wielu mieszkańców Zakrzowa korzystających z kolei. W okresie jesienno-zimowym dziką ścieżką trudno przejść suchą stopą. Jak wynika z korespondencji prowadzonej między Wydziałem Inżynierii Miejskiej i Radą Osiedla Psie Pole-Zawidawie proponowane dojście jest możliwe do zrealizowania z uwagi na własność działek i względy techniczne.
Projekt rekomendowany przez Stowarzyszenie „Zmieniaj Zakrzów”.

Elementy projektu

budowa chodnika przy ul. Zatorskiej od pętli autobusowej do numeru 45
budowa chodnika stanowiącego dojście do przystanku kolejowego Wrocław Zakrzów na przedłużeniu ul. Dubrownickiej (od Lublańskiej do Wilczkowskiej)


Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 5: Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie