Nr projektu. 319

Oświetlenie ulicy Urodzajnej od skrzyżowania z ulicą Brodzką do strumienia Rogożówka [WBO. 2018]

Głosów: 72

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)
  • Lider projektu: Ewa Trawińska

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Celem inwestycji jest oświetlenie drogi gminnej, która w chwili obecnej stanowi jedyny dojazd do osiedla mieszkaniowego. Ulica Urodzajna na odcinku od skrzyżowania z ulicą Brodzką do strumienia Rogożówka nie posiada żadnego oświetlenia. Na osiedlu mieszkają rodziny z małymi dziećmi.

Elementy projektu

9 lamp oświetlenia (co 30 m na długości około 300m)
Szafka zasilająco-sterująca

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 14: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: działka nr 13, AM-32, obręb Pracze Odrzańskie

Osiedle: Pracze Odrzańskie

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

72

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 70
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 42
Mężczyźni 30

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.