Nr projektu. 320

Słoneczny Park na Ołtaszynie - Etap III [WBO. 2018]

Głosów: 1 109

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno)
  • Lider projektu: Sebastian Wilk
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Zakres zgłoszony przez Lidera, tj. pergola z siedziskami, huśtawka oraz zestaw zabawowy, został oszacowany na kwotę 250 000 zł. Lokalizacja ww. elementów na terenie parku zostanie ustalona na etapie realizacji. Na tym etapie nie można potwierdzić lokalizacji zaproponowanej przez Lidera, ponieważ dla wskazanego terenu, w odpowiedzi na liczne zgłoszenia okolicznych mieszkańców dotyczące problemu z retencją, niezależnie od WBO, rozważa się inwestycję rozwiązującą ww. problem. Inwestycja ta powinna być elementem infrastruktury zielonej parku i dodatkowo go uatrakcyjniać dla lokalnej społeczności. Realizacja musi być spójna z gotowa koncepcją zagospodarowania dla tego parku.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 91, 262 i 320.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Zakres zgłoszony przez Lidera tj. pergola z siedziskami, huśtawka oraz zestaw zabawowy został oszacowany na kwotę 250 000 zł.
Lokalizacja ww. elementów na terenie parku zostanie ustalona na drugim etapie weryfikacji WBO2018. Na tym etapie nie można potwierdzić lokalizacji zaproponowanej przez lidera, ponieważ dla wskazanego terenu, w odpowiedzi na liczne zgłoszenia okolicznych mieszkańców dotyczące problemu z retencją, niezależnie od WBO, rozważa się inwestycję rozwiązującą ww. problem. Inwestycja ta powinna być elementem infrastruktury zielonej parku i dodatkowo go uatrakcyjniać dla lokalnej społeczności.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 91, 262, 263, 266, 267 i 320.

Uzasadnienie

Etap III inwestycji Słoneczny Park na Ołtaszynie to doposażenie parku w pergolę z siedziskami, huśtawkę oraz zestaw zabawowy. Mieszkańcy Osiedla Ołtaszyn wykazali wielkie zaangażowanie podczas przeobrażania zaniedbanego terenu w estetyczny park z placem zabaw. Stworzyliśmy wspólnie nowe miejsce do zabawy i wypoczynku dla mieszkańców osiedla i nie tylko. Nowy plac zabaw posiada potencjał, który należy wykorzystać. Mamy kolejną szansę aby zrealizować potrzeby mieszkańców, kolejną szansę na wspólny sukces. Oby i tym razem nie było inaczej!

Elementy projektu

Pergola z siedziskami
Huśtawka
Zestaw zabawowy

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 8: Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Ułańska, Słoneczny Park na Ołtaszynie

Osiedle: Ołtaszyn

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 109

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 056
Papier 53

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 629
Mężczyźni 480

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.