Nr projektu. 318

Rewitalizacja terenu dookoła stawu przy ul. Żmigrodzkiej [WBO. 2018]

Głosów: 425

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak możliwe jest tylko porządkowanie terenów dookoła stawu, bez samego zbiornika. Szacunkowy koszt realizacja wynosi 750 000 zł, ale możliwe, że kwota nie wystarczy na cały proponowany zakres i konieczne będzie etapowanie zadania. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak możliwe jest tylko porządkowanie terenów dookoła stawu, bez samego zbiornika. Szacunkowy koszt realizacja wynosi 750 000 zł, ale możliwe że kwota nie wystarczy na cały proponowany zakres i konieczne będzie etapowanie zadania. Gdybyśmy chcieli zrealizować pełny zakres, razem z oczyszczeniem zbiornika, regulacją brzegów, koszty projektu wyniosłyby kilka mln. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Mimo lokalizacji przy drodze wylotowej z miasta, blisko sklepów i ścieżek rowerowych, staw jest zarośnięty i zanieczyszczony, a w pobliżu tworzy się dzikie wysypisko, bo brak pojemników na śmieci. Zarośnięte brzegi stwarzają zagrożenie dla przechodniów. Brak wyznaczonych ścieżek powoduje, że miejsce jest trudno dostępne dla rowerzystów czy osób z dziećmi w wózkach. W tej okolicy zieleni zostało niewiele. Po rewitalizacji park ze stawem mógłby stać się atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji, z którego skorzystaliby mieszkańcy i przejeżdżający rowerzyści.

Celem projektu nie jest utworzenie kąpieliska, ale przyjaznego miejsca wypoczynku, z poszanowaniem rosnących tam starych drzew i fauny.

Zakres prac:
- uporządkowanie zieleni, nowe nasadzenia
- wytyczenie ścieżek żwirowych, w tym zejścia od przystanku autobusowego
- montaż drewnianych ławek
- montaż pojemników na śmieci.

https://www.facebook.com/wbo.staw/

Elementy projektu

Uporządkowanie zieleni
Nowe nasadzenia - krzewy, rośliny ozdobne
Montaż ławek, kubłów na śmieci
Wykonanie ścieżek żwirowych

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 4: Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice

Lokalizacja szczegółowa: Staw i przyległy teren przy ul. Żmigrodzkiej, na wysokości CH Marino.

Osiedle: Polanowice-Poświętne-Ligota

Załączniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

425

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 391
Papier 34

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 250
Mężczyźni 175

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.