Nr projektu. 314

Uporządkowanie, uprzątnięcie terenu stawów oraz wokół stawów, w okolicach ulic Przybyły. Nasadzenia, ławki, kosze, lampy i mała architektura. [WBO. 2018]

Głosów: 170

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie uporządkowania terenu wokół stawu na działce nr 3/8, AM-39,obręb Żerniki. Działka nr 3/32, AM-39,obręb Żerniki nie jest własnością Gminy Wrocław. Kwota zadania to 250 000 zł i starczy ona jedynie do przygotowania koncepcji zagospodarowania, uprzątnięcia terenu i bardzo podstawowego zagospodarowania, bez małej architektury, lamp i nasadzeń. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 26, 92, 305 i 314.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie uporządkowania terenu wokół stawu na działce nr 3/8, AM-39, obręb Żerniki. Działka nr 3/32, AM-39, obręb Żerniki nie jest własnością Gminy Wrocław. Kwota zadania to 250 000 zł i starczy ona jedynie do przygotowania koncepcji zagospodarowania, uprzątniecie terenu i bardzo podstawowego zagospodarowania, bez małej architektury, lamp i nasadzeń. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 26, 92, 305 i 314. Do Liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Uporządkowanie, uprzątnięcie terenu stawów oraz wokół stawów, w okolicach ulic Przybyły. Nasadzenia, ławki, kosze, lampy i mała architektura.

Ten ten ma potencjalnie bardzo duże walory przyrodnicze, rekreacyjne, ale jest totalnie zaniedbany, zdewastowany po części wręcz. Powoli warto przywracać mu możliwy stan, by przyjemnie było korzystać z tego terenu.

Elementy projektu

Uporządkowanie i uprzątnięcie terenu

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Żerniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

170

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 169
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 93
Mężczyźni 77

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.