Nr projektu. 315

Złotnicki Gródek dla dzieci - etap 2: Złotnicki ogród umiejętności [WBO. 2018]

Głosów: 1 213

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale dla innej lokalizacji niż wskazał Lider - na terenie Parku Złotnickiego - dz. nr 12/2, AM-13, obr. Złotniki. Inwestycja wymaga etapowania. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 296 i 315.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale dla innej lokalizacji na terenie Parku Złotnickiego - dz. nr 12/2, AM-13, obręb Złotniki. Działka wskazana przez Lidera nie może być procedowana w ramach WBO, ponieważ jest sklasyfikowana jako działka rolna klasy III, która wymaga odrolnienia oraz poniesienia opłaty. Inwestycja wymaga etapowania. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 296 i 315. Do Liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Osiedle Złotniki w ciągu ostatnich lat rozwija się niezwykle dynamicznie. Przybywa wiele rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Park Złotnicki to ulubione miejsce spacerów. Jego wyjątkowość podkreśla bogactwo zieleni oraz historia. To malowniczy teren rekreacyjny, w którym odkryto dwa grodziska wczesnośredniowieczne z około IX-XI wieku. Są w nim piękne aleje, boisko do kosza, siłownia, jednak brak porządnych placów zabaw. Jeden-kilka lat temu zdemontowany, drugi–składający się z pojedynczych urządzeń, które pochodzą z demontażu innych placów zabaw ZZM.
Mając na uwadze dobro dzieci, bazując jednocześnie na historii miejsca i jego kameralnym charakterze chcemy zrealizować projekt ZŁOTNICKI GRÓDEK DLA DZIECI, który polega na docelowym wyposażeniu Parku w 3 strefy zabaw dla dzieci, realizowane przez 3 osobne projekty (etapy), o jednorodnym pod względem formy charakterze, nawiązującym do średniowiecznych grodów (elementy drewniane, naturalne).

Etap 2 - Złotnicki ogród umiejętności
Projekt polega na przywróceniu w nowej odsłonie placu zabaw w miejscu, gdzie kilka lat temu został on zdemontowany. Na polu żwirowym rozlokowane zostaną zestawy wspinaczkowe i sprawnościowe, w oparciu o zestawy linarne, dla dzieci w wieku 5-14, zachęcające je do aktywnego wykorzystania czasu na świeżym powietrzu, poprawę umiejętności koordynacyjno - sprawnościowych oraz przełamywanie barier i zdobywanie nowych „szczytów”. Całość uzupełnią rozlokowane leżaki, hamaki, ławki z oparciami, kosze na śmieci.
Projekt skierowany jest do Złotniczan i mieszkańców osiedli sąsiednich, a biorąc pod uwagę planowane etapy całości założenia, ZŁOTNICKI GRÓDEK DLA DZIECI będzie atrakcyjny dla wszystkich grup wiekowych.

Elementy projektu

Zestaw linowo - sprawnościowy dla dzieci starszych (5-14 lat)
Platformy na sprężynach lub inny, mniejszy zestaw sprawnościowy da dzieci starszych (5-14 lat)
Pole żwirowe
Hamaki, leżaki i ławki z oparciem
Kosze na śmieci
Tablica regulaminowa

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 14: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: Jedna z polan w Parku Złotnicki, zlokalizowana w jego centralnej części, w miejscu zlikwidowanego kilka lat temu placu zabaw.

Osiedle: Leśnica

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 213

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 776
Papier 437

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 686
Mężczyźni 527

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.