Nr projektu. 313

Projekt Plaża! Piaszczysta plaża, między ulicą Osobowicką a nabrzeżem Odry [WBO. 2018]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Na działce nr 2/4 Arkusz mapy: 15, Obręb: Osobowice, będącej fragmentem Lasu Osobowickiego, nie ma możliwości zagospodarowania zgodnie z wnioskiem. Wg MPZP jest to obszar chronionego krajobrazu. Działka nr 1/11 Arkusz mapy: 14, Obręb: Osobowice która nie jest własnością Gminy Wrocław. Natomiast działka nr 3/29 Arkusz mapy: 15, Obręb: Osobowice, jest zagospodarowana pod ogródki przydomowe.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Na działce nr 2/4, AM-15, obręb Osobowice, będącej fragmentem Lasu Osobowickiego, nie ma możliwości zagospodarowania zgodnie z wnioskiem. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest to obszar chronionego krajobrazu. Działka nr 1/11, AM-14, obręb Osobowice, która nie jest własnością Gminy Wrocław. Natomiast działka nr 3/29, AM-15, obręb Osobowice jest zagospodarowana pod ogródki przydomowe.

Uzasadnienie

Projekt Plaża! Piaszczysta plaża, między ulicą Osobowicką a nabrzeżem Odry. Pas co najmniej 10 metrów szerokości piaszczystej plaży. Najlepiej w miejscu oddalonym od ulicy.

Proponowane działki: Osobowice, AR_15, 2/4, Osobowice, AR_15, 3/29

Elementy projektu

Piaszczysta plażaLokalizacja

Rejon WBO: Nr 4: Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Osobowice-Rędzin