Nr projektu. 232

Przyjazne i bezpieczne przejście dla pieszych na Kleczkowie - sygnalizacja świetlna przy ul. Reymonta [WBO. 2018]

Głosów: 183

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Karłowice-Różanka, Kleczków)
  • Lider projektu: Agata Wawryniuk

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Od 2017 rejon ulicy Reymonta i Kleczkowskiej ożywia się. Rozwijają się dwa nowe osiedla: "Wybrzeże Reymonta" i "Sun House". W najbliższym czasie spowoduje to pojawienie się ponad 2,5 tys. nowych mieszkańców.

Dla wszystkich z nich drogę do szkoły, marketu, na pocztę i do większości ważnych usług przecina ruchliwa ulica Reymonta. Czas oczekiwania na bezpieczne przejście przez aż cztery pasy ruchu, w tym torowisko tramwajowe i buspas, po którym z dużą prędkością poruszają się taksówki jest niemiłosiernie długi… Gdy z jednej strony droga staje się pusta, z drugiej zawsze coś jedzie... Kierowcy nie są w stanie bezpiecznie zahamować i przepuścić pieszego z powodu strachu przed stłuczką z autem jadącym za nim i słabej widoczności osób oczekujących na przejście co skraca czas, który kierowca ma na reakcję.

Niestety, ul. Reymonta dzieli Kleczków na 'nowy' i 'stary', a trudność w jej przekroczeniu potęguje ten podział i zamyka mieszkańców na osiedlu.

Skrzyżowanie jest również zdradliwe dla kierowców i rowerzystów. Według statystyk tylko w I półroczu 2017 roku doszło tu aż do 5 wypadków. Od tego czasu liczba użytkowników skrzyżowania zwiększyła się i jak mówią mieszkańcy w II półroczu wypadków mogło być więcej.

Stworzenie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną pozwoli zarówno pieszym, rowerzystom, jak i kierowcom bezpiecznie przedostać się przez ulicę.

Jako mieszkańcy ul. Reymonta prosimy - zagłosuj na ten projekt, poczuj się bezpiecznie na skrzyżowaniu! Połączmy razem Kleczków!

Elementy projektu

Sygnalizacja świetlna dla pieszych
Sygnalizacja świetlna dla samochodów
Sygnalizacja świetlna dla tramwajów
Dodatkowe znaki drogowe i świetlne

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 2: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: Przejście dla pieszych przy ul. Reymonta na wysokości ul. Kraszewskiego

Osiedle: Kleczków

Załączniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

183

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 181
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 101
Mężczyźni 82

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.