Nr projektu. 231

Zielone Przejście do Ogrodu Botanicznego - przejście dla pieszych na przeciwko głównego wejścia do Ogrodu Botanicznego, spowalniającego ruch samochodowy, zielone torowisko wzdłuż Ogrodu Botanicznego6 [WBO. 2018]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Lider projektu: Kamila Stachniuk

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Inwestycja przekracza maksymalną wartość projektu w ramach WBO - 1 mln zł.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Inwestycja przekracza maksymalną wartość projektu w ramach WBO - 1 mln zł.

Uzasadnienie

Ul. Sienkiewicza na odcinku między ul. Wyszyńskiego a ul. Świętokrzyską nie jest bezpieczna dla pieszych.
Jest to najdłuższy odcinek na całej ulicy Sienkiewicza bez przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej.
Kierowcy mają pole do popisu i notorycznie przekraczają prędkość.
Wielokrotnie dochodziło w tym miejscu do groźnych wypadków samochodowych.
Rozwiązaniem poprawy bezpieczeństwa pieszych jest stworzenie wyniesionego przejścia dla pieszych, które spowolni ruch samochodowy.
Lokalizacja przejścia naprzeciwko ogrodu botanicznego dodatkowo poprawi komunikację mieszkańców i turystów z atrakcyjnym miejscem spacerów, jakim jest Ogród Botaniczny.
Dotychczasowy dostęp do Ogrodu jest dosyć niejednoznaczny i ograniczony.
Notoryczne skracanie sobie drogi przez pieszych, przebiegających przez dwupasmową drogę oraz tory tramwajowe rodzi ryzyko niebezpieczeństwa.
Aby podkreślić atrakcyjność miejsca projekt zakłada stworzenie zielonego torowiska wzdłuż ogrodu botanicznego, z nasadzeniem roślin ekstensywnych, niewymagających pielęgnacji tj. rozchodniki, mchy, trawy itp.
Poprawmy wspólnie bezpieczeństwo i komunikację pieszą mieszkańców Ołbina oraz turystów odwiedzających nasze miasto.
Zapraszam do głosowania!

Kontynuacją projektu jest pomysł na wykorzystanie pięknej głównej alei w Ogrodzie Botanicznym jako otwartej i ogólnodostępnej, dzięki czemu dostęp na Ostrów Tumski będzie przyjemniejszy dla wszystkich mieszkańców.
Wymagałoby to podzielenia Ogrodu na dwie części i przeniesienia kas na środkową cześć oraz montażu ogrodzenia wzdłuż zielonej alei. To nieduży koszt, a dużo przyjemniej dla mieszkańców i turystów.

Elementy projektu

budowa wyniesionego przejścia dla pieszych
przebudowa fragmentu torowiska tramwajowego dla realizacji przejścia
zielone torowisko na odcinku od ul. Bema do ul. Wyszyńskiego ? nasadzenia roślin ekstensywnych, niewymagających pielęgnacji tj. rozchodniki, mchy, trawy itp.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Ołbin, Stare Miasto