Nr projektu. 18

Bulwar Fizyków - realizacja 2. etapu ogrodu doświadczeń we Wrocławiu [WBO. 2018]

Głosów: 2 947

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Lider projektu: Maciej Matyka

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Kwota 1 000 000 zł wystarczy na realizację części zagospodarowania bulwaru, według powstającej koncepcji. "Sala wykładowa", o której pisze Lider, powinna być wykonana w technologii, która nie zwiększy ilości powierzchni nieprzepuszczalnych w tym obszarze, tym bardziej, że zlokalizowana będzie w bliskim sąsiedztwie drzewa. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem i MKZ na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 18 i 24.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Kwota 1 000 000 zł wystarczy na realizację części zagospodarowania bulwaru, według powstającej koncepcji. "Sala wykładowa", o której pisze, Lider powinna być wykonana w technologii, która nie zwiększy ilości powierzchni nieprzepuszczalnych w tym obszarze, tym bardziej, że zlokalizowana będzie w bliskim sąsiedztwie drzewa. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem i MKZ na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 18 i 24.

Uzasadnienie

Nasz pomysł to ogólnodostępny ogród doświadczeń z fizyki umiejscowiony blisko rynku. Jednym z pomysłów oprócz zabawek fizycznych będzie budowa ogólnodostępnej i otwartej sali wykładowej na wolnym powietrzu, gdzie każdy chętny (włączając pracowników pobliskiego Uniwersytetu) będzie mógł wygłaszać otwarte wykłady. Ten projekt obejmuje stworzenie planu budowlanego całości bulwaru oraz budowę kilku elementów urządzeń realizujących wybrane doświadczenia fizyczne wg stworzonej koncepcji. Koncepcja ta (stan na maj 2018) dopiero się tworzy, ale najprawdopodobniej będzie to urządzenie z dźwiękiem i/lub platforma obrotowa do zabaw dla dzieci. W koncepcji znajdzie się również lapidarium geologiczne.

Elementy projektu

Projekt budowlany całości
Montaż przynajmniej jednego (lub dwóch w zależności od projektu budowlanego) urządzenia: z dźwiękiem i/lub platforma obrotowa do zabaw dla dzieci
Lapidarium geologiczne
Elementy małej architektury i zieleń wg projektu

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Bulwar im. J. Zwierzyckiego za budynkiem pomiędzy pl. M. Borna, a Mostem Pomorskim

Osiedle: Nadodrze

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 947

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 709
Papier 238

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 702
Mężczyźni 1 245

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.