Nr projektu. 17

Utworzenie ronda na skrzyżowaniu ulic: Bystrzycka, Balonowa i Chociebuska [WBO. 2018]

Kategoria: drogowe

Budżet zgłoszony: 100 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Lider projektu: Agnieszka Klich

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ zakres wskazany we wniosku przekracza maksymalną wartość projektów WBO.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ zakres wskazany we wniosku przekracza maksymalną wartość projektów WBO.

Uzasadnienie

W tej chwili na skrzyżowaniu ulic Bystrzycka, Balonowa i Chociebuska, główną ulicą jest:
- Bystrzycka od strony dworca Kuźniki
- Chociebuska od strony torów kolejowych
Od strony Chociebuskiej da się wyjechać bez problemów. Z pozostałych stron w godzinach szczytów tworzą się ogromne korki.
Dzięki utworzeniu ronda na tym skrzyżowaniu, przejazd ulegnie znacznej poprawy.

Elementy projektu

Rondo na skrzyżowaniu ulic: Bystrzycka, Balonowa i Chociebuska (szybki skręt w prawo)
Wymiana nawierzchni asfaltowej
Przejścia dla pieszych
Naszadzenie zieleni pośrodku ronda
Znaki drogowe

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: Skrzyżowanie ulic: Bystrzycka, Balonowa i Chociebuska 23/4, 5/53, 5/332, Am-3, Gądów Mały.

Osiedle: Gądów-Popowice Płd.