Nr projektu. 19

Uporządkowanie terenu między ulicami Bystrzycką, Metalowców, Idzikowskiego i MKS Parasol, stworzenie ścieżki zdrowia [WBO. 2018]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 400 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Lider projektu: Agnieszka Klich

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ większość wskazanego terenu nie jest własnością Gminy Wrocław. Dodatkowo szacunkowy koszt realizacji proponowanego zakresu przekracza kwotę 1 000 000 zł. Na terenie, który jest własnością Gminy Wrocław, Młodzieżowe Centrum Sportu w przyszłości planuje obiekty sportowe.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 19, 468 i 469.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ większość wskazanego terenu nie jest własnością Gminy Wrocław. Dodatkowo szacunkowy koszt realizacji proponowanego zakresu przekracza kwotę 1 000 000 zł. Na terenie, który jest własnością Gminy Wrocław, Młodzieżowe Centrum Sportu w przyszłości planuje obiekty sportowe.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 19, 468 i 469.

Uzasadnienie

Teren między ulicami Bystrzycką, Metalowców, Idzikowskiego i MKS Parasol jest w tej chwili mocno zanieczyszczony. Ma on duży potencjał, jest to lasek z polanami, ale bardzo zaniedbany.
Wiele osób z okolicznych domów wychodzi tam na spacer bądź wyprowadza psy.
Przy ulicy Bystrzyckiej wiele osób parkuje samochody (w pobliżu stacji kolejowej Kuźniki), mimo, że jest to teren zielony, często zabłocony.
Projekt polega na uporządkowaniu tego terenu oraz zorganizowanie ścieżki zdrowia, ławeczek, parkingu i koszy na śmieci.

Elementy projektu

Uporządkowanie terenu między ulicami Bystrzycką, Metalowców, Idzikowskiego i MKS Parasol
Stworzenie ścieżki zdrowia
Montaż koszy na śmieci
Montaż ławek
Uporządkowanie dzikiego parkingu rzy ulicy Bystrzyckiej

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: Lasek między ulicami Bystrzycką, Metalowców, Idzikowskiego i MKS Parasol

Osiedle: Gądów-Popowice Płd.