Nr projektu. 175

Drogi rowerowe na Sądowej - Etap I [WBO. 2018]

Głosów: 752

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 250 000 zł. W ramach zadania można wykonać oznaczenie trasy dla rowerów na dalszym odcinku ul. Sądowej (od ul. Świebodzkiej do ul. Podwale) na jezdni za pomocą piktogramów P-27 (sierżant rowerowy) ze względu na brak możliwości wyznaczenia drogi rowerowej na zbyt wąskim istniejącym chodniku. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 250 000 zł. W ramach zadania można wykonać oznaczenie trasy dla rowerów na dalszym odcinku ul. Sądowej (od ul. Świebodzkiej do ul. Podwale) na jezdni za pomocą piktogramów P-27 (sierżant rowerowy) ze względu na brak możliwości wyznaczenia drogi rowerowej na zbyt wąskim istniejącym chodniku. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Projekt zakłada budowę dróg rowerowych na ulicy Sądowej, będących przedłużeniem nowych dróg rowerowych z ulicy Grabiszyńskiej w stronę centrum. W pierwszym etapie proponuje się dwukierunkową drogę rowerową po stronie wschodniej, na odcinku od pl. Legionów do ul. Świebodzkiej.

Elementy projektu

Dwukierunkowa droga rowerowa

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Przedmieście Świdnickie

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

752

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 710
Papier 42

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 365
Mężczyźni 387

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.