Nr projektu. 176

Street Workout Park na terenie Stadionu Sportowego "Lotnicza" [WBO. 2018]

Głosów: 257

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Lider projektu: Marek Jabłoński

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym w kwocie 250 000 zł. W ramach ww. środków jest możliwość realizacji siłowni zewnętrznej. Na etapie realizacji będzie wiadomo, jakie składowe projektu będą mogły być realizowane. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak Lider musi dokonać wyboru nawierzchni, jaka ma być zastosowana. Koszt projektu z nawierzchnią EPDM został oszacowany na 300 000 zł, natomiast z nawierzchnią żwirową na 200 000 zł. W każdym przypadku do ceny realizacji należy doliczyć demontaż starych urządzeń. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Kompleks MOSIR przy ulicy Lotniczej to fantastyczne miejsce do uprawiania sportu lecz niestety mocno zaniedbane. W celu ożywienia kompleksu i rozszerzenia jego oferty sportowej proponuję utworzenie street workout parku, w którym każdy, mały czy duży, może wygodnie i bezpiecznie zadbać o kondycję i tężyznę fizyczną. Na Gądowie Małym brakowało do tej pory tego typu obiektu, co może dziwić biorąc pod uwagę ogromną ilość mieszkańców zamieszkujących okolicę.
Park znajdowałby się w miejscu starych, zaniedbanych i odrapanych sprzętów do ćwiczeń pamiętających jeszcze poprzednią epokę (tuż obok betonowej ściany do squasha). Składa się z rozmaitych kombinacji drążków, drabinek i poręczy. Wyposażony jest również w ławkę skośną do ćwiczenia mięśni brzucha jak i kółka gimnastyczne zawieszone na łańcuchach. Daje to nieograniczoną ilość kombinacji ćwiczeń, które wykonywać może każdy niezależnie od wieku i umiejętności. A wszystko to umieszczone na bezpiecznym i wygodnym podłożu w postaci płytek EPDM.
Ponadto projekt przewiduje zamontowanie kosza na śmieci i czterech latarni, które pozwolą na oświetlenie zarówno street workout parku, jak i pobliskiego boiska do squasha. Zwiększy to w sposób naturalny bezpieczeństwo całego miejsca pozwalając jednocześnie na korzystanie z niego także po zapadnięciu zmroku.

Elementy projektu

Siłownia
Podłoże
4 latarnie
Kosz na śmieci

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gądów-Popowice Płd.

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

257

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 257
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 120
Mężczyźni 137

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.