Nr projektu. 160

Osiedle Henrykowskie dla Seniorów [WBO. 2018]

Głosów: 283

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)
  • Lider projektu:

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie budowy siłowni obok istniejącego placu zabaw, remontu placu zabaw i rewitalizacji terenu. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie budowy siłowni obok istniejącego placu zabaw remontu placu zabaw i rewitalizacji terenu. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Osiedle Henrykowskie jest osiedlem w dużej mierze zamieszkałym przez osoby w wieku 60 + a zarazem pozbawionym miejsca gdzie osoby starsze mogą aktywnie spędzić czas a także w spokoju odpocząć od codziennych problemów.
W ramach nieużywanego i zdewastowanego placu zabaw dla dzieci, proponujemy utworzenie spokojnej oazy w zaciszu drzew gdzie osoby starsze mogą się spotkać, porozmawiać i aktywnie odpocząć.
Miejsce gdzie nastąpi wymiana międzypokoleniowych doświadczeń i integracja osób starszych ze sobą oraz z innymi mieszkańcami osiedla.
Wybrane miejsce znajduje się w bliskim sąsiedztwie siedziby Rady Osiedla Tarnogaj co na pewno zaowocuje większą aktywnością seniorów w życiu osiedla.

Elementy projektu

Miejsca spotkań dla osób 60+
Utworzenie siłowni dla osób 60+
Ławki i infrastruktura przystosowana dla osób 60+
Międzypokoleniowe miejsce spotkań

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: Istniejący, zdewastowany plac zabaw wraz z otaczającym terenem

Osiedle: Tarnogaj

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

283

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 282
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 161
Mężczyźni 122

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.