Nr projektu. 161

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Odrestaurowanie herbu miejskiego na budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego [WBO. 2018]

Kategoria: zabytkowe

Budżet zgłoszony: 100 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt zabytkowy: do 100 000 zł

  • Projekt zabytkowy
  • Lider projektu: Michał Kwiatkowski

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 100 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 161 i 413.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 100 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji.

Uzasadnienie

Na jednym z budynków obecnego Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej znajduje się detal architektoniczny w postaci herbu miejskiego. Ciekawostką jest fakt, że piastowskiego orła na jednym z pól zamieniono na orła białego (bez korony!) - zapewne była to jakaś forma reakcji powojennych osadników na traumę wojny. Sądzę, że pole to warto zostawić w takiej formie - jako znak czasów, swoiste memento.

Jest on bardzo zaniedbany: polichromie powoli tracą kolor, zatarciu ulegają elementy rzeźbiarskie. Jego stan można obejrzeć na fotografii: https://dolny-slask.org.pl/6531758,foto.html?idEntity=563157 - zdecydowanie wymaga on pilnej opieki konserwatorskiej.

Elementy projektu

Prace odtworzeniowe i konserwatorskie

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt zabytkowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Powstańców Śląskich