Nr projektu. 159

Oczyszczenie stawu na Kozanowie [WBO. 2018]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 60 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ zakres wskazany we wniosku przekracza maksymalną wartość projektów w ramach WBO.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ zakres wskazany we wniosku przekracza maksymalną wartość projektów w ramach WBO.

Uzasadnienie

Teren wokół stawu jest miejscem rekreacji mieszkańców Kozanowa. Niestety sam staw od paru lat nie jest oczyszczany i jest zarośnięty trzciną. Oczyszczenie stawu uatrakcyjni miejsce i umożliwi ptakom pływanie.

Elementy projektu

oczyszczenie stawu z zarastajacej go trzcinyLokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.