Śladami wrocławskich Żydów [MAPA, ZDJĘCIA]

Najdawniejszy ślad obecności wyznawców judaizmu we Wrocławiu to XIII-wieczna macewa. Przez kilkaset lat wrocławscy Żydzi mieli olbrzymi wpływ na budowanie świetności miasta.

 • Synagoga pod Białym Bocianem, fot. Tomasz Walków

  Synagoga pod Białym Bocianem, fot. Tomasz Walków

 • Macewa kantora Dawida, fot. Muzeum Miejskie Wrocław

 • Cmentarz żydowski przy ul. Ślężnej, fot. Tomasz Walków

  Cmentarz żydowski przy ul. Ślężnej, fot. Tomasz Walków

 • Mała synagoga, fot. Tomasz Walków

  Mała synagoga, fot. Tomasz Walków

 • Cmentarz żydowski przy ul. Ślężnej, fot. Tomasz Walków

  Cmentarz żydowski przy ul. Ślężnej, fot. Tomasz Walków

 • Cmentarz żydowski przy ul. Lotniczej, fot. Tomasz Walków

  Cmentarz żydowski przy ul. Lotniczej, fot. Tomasz Walków

 • Cmentarz żydowski przy ul. Lotniczej, fot. Tomasz Walków

  Cmentarz żydowski przy ul. Lotniczej, fot. Tomasz Walków

 • Cmentarz żydowski przy ul. Lotniczej, fot. Tomasz Walków

  Cmentarz żydowski przy ul. Lotniczej, fot. Tomasz Walków

 • Cmentarz żydowski przy ul. Lotniczej, fot. Tomasz Walków

  Cmentarz żydowski przy ul. Lotniczej, fot. Tomasz Walków

 • Cmentarz żydowski przy ul. Lotniczej, fot. Tomasz Walków

  Cmentarz żydowski przy ul. Lotniczej, fot. Tomasz Walków

 • Cmentarz żydowski przy ul. Ślężnej, fot. Tomasz Walków

  Cmentarz żydowski przy ul. Ślężnej, fot. Tomasz Walków

 • Cmentarz żydowski przy ul. Lotniczej, fot. Tomasz Walków

  Cmentarz żydowski przy ul. Lotniczej, fot. Tomasz Walków

 • Cmentarz żydowski przy ul. Lotniczej, fot. Tomasz Walków

  Cmentarz żydowski przy ul. Lotniczej, fot. Tomasz Walków

 • Cmentarz żydowski przy ul. Ślężnej, fot. Tomasz Walków

 • Dom Edyty Stein, ul. Nowowiejska, fot. Tomasz Walków

  Dom Edyty Stein, ul. Nowowiejska, fot. Tomasz Walków


Kantor Dawid, syn Sar Szaloma zmarł w sierpniu 1203 roku. Płyta z jego grobu znajduje się obecnie w Muzeum Miejskim Wrocławia w Pałacu Królewskim.

Fot. Tomasz Walków

W ponad osiemset letniej historii wrocławskich Żydów są okresy harmonijnego współżycia i chwile tragiczne. W XIII wieku wyznawcy judaizmu znajdowali się pod opieką książąt wrocławskich, którzy gwarantowali im bezpieczeństwo osób i mienia oraz nienaruszalność nekropolii. Równocześnie władze kościelne ograniczały prawa Żydów, w 1267 r. duchowni nakazali powstanie getta – w tym czasie dzielnica żydowska obejmowała rejon dzisiejszych ulic Uniwersyteckiej, Kuźniczej, Nożowniczej, Św. Barbary, Więziennej. Jej mieszkańcy zajmowali się glłównie handlem, drobnym rzemiosłem, byli wśród nich piekarze i rzeźnicy.

Mapa: Śladami wrocławskich Żydów

W XIV wieku dochodziło do pogromów wyznawców judaizmu. W 1453 r. do Wrocławia przybył franciszkański kaznodzieja Jan Kapistran. Oskarżył Żydów o świętokradztwo - w efekcie 41 Żydów spalono, a pozostałych pozbawiono majątku i wygnano z miasta. Dwa lata później Władysław Jagiellończyk zakazał Żydom osiedlania się w stolicy Dolnego Śląska.
Przez ponad dwieście lat Żydzi bywali we Wrocławiu sporadycznie, podczas targów. Na stałe wrócili dopiero w 1657 r., w 1722 r. mieszkało tu 775 wyznawców judaizmu.

Znaczącym wydarzeniem był edykt emancypacyjny w 1812 roku, w którym zrównano prawa Żydów i innych mieszkańców Prus. XIX wiek to „złoty okres” w historii wrocławskich Żydów. Powstaje wiele instytucji, firm, domów handlowych, przedsiębiorstw, banków. Wrocławianie pochodzenia żydowskiego należą do elity społecznej, są wśród nich profesorowie, lekarze, adwokaci, bankierzy, urzędnicy, architekci, artyści. Na naszej mapie prezentujemy zaledwie część z kilkuset obiektów i miejsc, na których powstanie lub działalność mieli wpływ.

W 1854 r. przy ówczesnej Wallsttrasse (dzisiaj Włodkowica: rejon Włodkowica, Ruskiej, Św. Antoniego, Krupniczej był w większości zamieszkany przez Żydów) z inicjatywy rabina Abrahama Geigera powstaje Żydowskie Seminarium Teologicznej. Uczelnia kształci rabinów, ale jest także ośrodkiem narodzin nowoczesnego liberalnego judaizmu.

Ulica Włodkowica, fot. Tomasz Walków

W 1933 r. społeczność wrocławskich Żydów liczy ponad 20 tysięcy. Po dojściu do władzy Adolfa Hitlera wielu emigruje, zwłaszcza po Nocy Kryształowej. W listopadzie 1938 r. spalono Nową Synagogę, a setki wrocławian żydowskiego pochodzenia trafiły do więzień. Między 1941 a 1944 r. do obozów koncentracyjnych i obozów zagłady wywieziono większość wrocławskich Żydów.

Po II wojnie światowej na Dolnym Śląsku osiedliło się ok. 80 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, większość z nich wojnę przeżyła w Związku Radzieckim. Mieli swoje instytucje, szkoły, szpitale, kluby sportowe, teatr. Jednak po pogromie kieleckim i powstaniu państwa Izrael coraz więcej opuszczało Polskę, a po kampanii antysemickiej władz komunistycznych życie społeczne i religijne nieomal zamarło.

Dopiero w latach 90. XX wieku społeczność żydowska odzyskała ponownie Synagogę pod Białym Bocianem, pojawiali się kolejni rabini, w świątyni regularnie odbywają się święta żydowskie, prezentowane są spektakle, organizowane są koncerty, pokazy filmów. Wiele wydarzeń, które mają miejsce w synagodze i wokół niej inicjowanych jest przez Fundację Bente Kahan, artystki, pieśniarki, aktorki. Gmina prowadzi szkołę żydowską, na Uniwersytecie Wrocławskim powstał Zakład Studiów Żydowskich. Do gminy wyznaniowej żydowskiej należy około 300 osób.

Cmentarz żydowski, ul. Lotnicza, fot. Tomasz Walków

Zainteresowanie historią Żydów we Wrocławiu rośnie. Coraz częściej do Wrocławia przybywają mieszkańcy dawnego Breslau pochodzenia żydowskiego, rośnie spora grupa osób, które szukają śladów wyznawców judaizmu, pojawia się wiele wydawnictw, dzienników, przewodników, map.
Np. wydawnictwo Muzeum Miejskiego „Śladami Wrocławskiej Gminy Żydowskiej do czasów Holocaustu” to doskonały materiał wprowadzający do bogatej przeszłości Żydów we Wrocławiu.

Wykorzystano m.in. materiały: Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, Fundacji Bente Kahan, Muzeum Historii Żydów Polskich, „Gazety Wyborczej” i Radia Wrocław.

Foto: Tomasz Walków.

Zgłoś uwagę