Miejski Internet

 

Aktualnie we Wrocławiu z Miejskiego Internetu można korzystać w ponad 130 punktach obejmujących swoim zasięgiem m.in. Stare Miasto, Halę Stulecia, terminal Portu Lotniczego, Ostrów Tumski, Rondo Reagana, Wyspę Słodową, Aquapark, Dworzec Główny PKP, okolice Stadionu Wrocław czy Panoramę Racławicką. Na terenie miasta rozmieszczono ponad 150 oznaczeń informujących o zasięgu sieci.

 Mapa zasięgu Miejskiego Internetu

 

CO TRZEBA ZROBIĆ ABY SKORZYSTAĆ Z DARMOWEGO, BEZPRZEWODOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU?


 1. Należy posiadać komputer przenośny lub telefon komórkowy wyposażony w bezprzewodową kartę sieciową.
 2. Po uruchomieniu komputera należy uruchomić aplikację zarządzającą połączeniami z sieciami bezprzewodowymi i przeprowadzić wykrywanie sieci w zasięgu których aktualnie się znajdujemy.
 3. Wśród dostępnych sieci bezprzewodowych wybrać i połączyć się z siecią Miejski Internet (nie ma potrzeby wpisywania żadnych haseł).
 4. Po otrzymaniu adresu sieciowego i monitu o fakcie uzyskania połączenia z siecią Miejski Internet otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać adres dowolnej strony www.
 5. Połączenie automatycznie zostanie przekierowane na stronę logowania do sieci gdzie otrzymamy kod niezbędny do połączenia. Otrzymany kod należy wpisać w okienku logowania.
 6. Ostatnim krokiem jest akceptacja regulaminu sieci bezprzewodowej.
 7. Po upływie 60 minut stracimy połączenie z siecią radiową a przeglądarka zostanie przekierowana na stronę logowania. Aby skorzystać z darmowego Internetu należy powtórzyć działania z punktów 5 i 6.

 


Regulamin korzystania z bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) na terenie miasta Wrocławia

 

 1. Usługa dostarczana jest bezpłatnie przez Urząd Miejski Wrocławia w technologii WiFi (802.11g) w wyznaczonych miejscach we Wrocławiu.
 2. Usługa udostępniana jest dla wygody mieszkańców Wrocławia, jak i osób, które odwiedzają Wrocław.
 3. Warunkiem dostępu do usługi jest przestrzeganie wszystkich zasad i warunków użytkowania sieci  zawartych w niniejszym regulaminie.
 4. WLAN jest dostarczany „tak jak jest” i „tam, gdzie jest” bez jakichkolwiek gwarancji wyraźnych lub dorozumianych.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w sieci „Miejski Internet” bezprzewodowy dostęp do Internetu jest nieszyfrowany.
 6. Użytkownik rozumie ryzyko nieszyfrowanego dostępu do Internetu i podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności, włącznie  z szyfrowaniem transmisji poufnych, tworzenia kopii zapasowych danych  i ochrony swojego komputera dzięki zastosowaniu zapory oraz solidnego uwierzytelnienia.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemu  i wszystkich przekazów.
 8. Użytkownik zobowiązuje się w trakcie użytkowania sieci „Miejski Internet” do:
  1. niewprowadzania żadnych wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb czasu, cancelbots i innych procedur programowych, które mogą uszkodzić, niszczyć, zakłócać, ukradkiem przechwytywać lub wywłaszczać jakiekolwiek systemy, dane lub informacje osobowe;
  2. niełamania powszechnie obowiązujących przepisów prawnych ani zapisów regulaminu a w szczególności:
   a) niegłoszenia oszczerstw, zniesławiania lub nękania,
   b) nierozpowszechniania treści obscenicznych lub zawierających pornografię dziecięcą,
   c) nienaruszania praw autorskich, patentowych, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności,
   d) niepodejmowania prób dostępu do danych i systemów, do których nie jest uprawniony.
 9. Użytkownik zgadza się, że Urząd Miejski Wrocławia może uzyskiwać dostęp, monitować, kontrolować, przechwytywać i ujawniać komunikaty, dane lub informacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności  i innych celów.
 10. Użytkownik wyraża zgodę, że Urząd Miejski Wrocławia może dokonać pewnych ograniczeń usług dostępnych przez Internet i może cofnąć dostęp do sieci „Miejski Internet” w dowolnym czasie.
 11. Odpowiedzialność pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia za szkody wynikłe z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu przez użytkowników sieci radiowej jest ograniczona do 100 złotych.

 

Dodatkowe informacje:
e-mail: MiejskiInternet@wroclaw.eu

Zgłoś uwagę