Nr projektu. 18

Bulwar Fizyków - ogród doświadczeń nad Odrą - etap II [WBO. 2019]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 2 000 000 zł

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Remigiusz Durka

Komentarz UMW po I etapie oceny:

"Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 mln zł. Realizacja będzie musiała być zgodna ze sporządzoną w ramach WBO 2017 koncepcją zagospodarowania całego bulwaru. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. "

Opis projektu

Po zwycięstwie projektu zwierciadeł akustycznych powstał projekt koncepcji zagospodarowania całego Bulwaru im. J. Zwierzyckiego zabawkami fizycznymi, m. in. sceną nauki, zabawką z opóźnionym dźwiękiem, platformą obrotową, tarczami obrotowymi ze złudzeniami optycznymi oraz lapidarium geologicznym z kamieniami wydobytymi na Dolnym Śląsku (jeśli wystarczy pieniędzy - również zegara słonecznego). Projekt, jaki składamy, jest II etapem inwestycji wg projektu i koncepcji jaki załączamy do niniejszego wniosku. W ramach dostępnych i pozostałych środków proponujemy realizację małej architektury i zieleni jak w projekcie.
O koncepcji można przeczytać na stronie architektów:
http://lax.com.pl/portfolio_page/the-boulevard-of-physicists/#!

Uzasadnienie projektu

Projekt jest II etapem rozpoczętej inwestycji, posiadamy już projekt budowlany pierwszej zabawki (Zwierciadła Akustyczne) i projekt koncepcyjny na resztę inwestycji. Realizacja projektu zrewitalizuje to miejsce, przyciągnie zarówno mieszkańców jak i turystów, będzie też miała istotny wpływ na edukację dzieci i młodzieży.

Grupa beneficjentów projektu

Rodziny z małymi dziećmi (weekendy), grupy szkolne (szkoła podstawowa / średnia) odwiedzające Uniwersytet Wrocławski, m.in. Wydział Fizyki i Astronomii oraz Instytut Geologiczny, lokalni turyści.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Tylko 95 szkół podstawowych (dane z https://www.wroclaw.pl/szkoly-podstawowe), licząc średnio 3 klasy na poziomie 3-8 x średnio 20 uczniów daje więcej niż 25tys. osób.

Elementy projektu

1 x Sala wykładowa na wolnym powietrzu
1 x Zabawka z opóźnionym dźwiękiem
1 x Platforma obrotowa
1 x Lapidarium geologiczne
1 x Tarcze obrotowe ze złudzeniami optycznymi
1 x Zegar Słoneczny

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Bulwar im. J. Zwierzyckiego położony między ul. Pomorską, Placem M. Borna i ul. Dubois.

Osiedle: Nadodrze

Załączniki

Kontakt z liderem projektu