Nr projektu. 19

ZRÓBMY SOBIE PARK - doposażenie psiego parku przy ul. Sztabowej [WBO. 2019]

Głosów: 225

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Michał Kwiatkowski

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 750 000 zł. Realizacja będzie musiała być zgodna z opracowaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej koncepcją zagospodarowania całego terenu (w ramach PIRO). Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

"Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 750 000 zł. Realizacja będzie musiała być zgodna z opracowaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej koncepcją zagospodarowania całego terenu (w ramach PIRO). Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. "

Opis projektu

Zieleń w naszej okolicy powinna służyć mieszkańcom!

Projekt polega na rewitalizacji tzw. psiego parku przy ul. Sztabowej. Dwa lata temu udało nam się pozyskać świetny plac zabaw dla psów, teraz czas zrobić coś dla ludzi! Osią zmian będzie wykonanie dwóch ścieżek spacerowych z prawdziwego zdarzenia w miejsce obecnych przedeptów (po przekątnej oraz wzdłuż ogrodzenia). Następnie zamontowane zostanie oświetlenie - w całym parku, również na części dla psów. Przy ścieżkach staną ławki wraz z koszami na śmieci. Dodatkowo planujemy wykonanie elektrycznej skrzynki przyłączeniowej, z której można będzie korzystać podczas organizacji imprez dla mieszkańców.


Uzasadnienie projektu

Nieco zaniedbany obecnie park ma wszelkie predyspozycje, aby stać się małą perełką! Stanowi dla nas jeden z obiektów, wokół których chcemy kształtować tożsamość osiedlową mieszkańców. Jest pozostałością po czasach świetności tego terenu, z czego zdaje sobie sprawę niewielu wrocławian. Staramy się to zmieniać: w tym roku ustawiliśmy stosowną tablicę historyczną/edukacyjną oraz urządziliśmy dla naszych mieszkańców spacer historyczny. Zieleniec to pozostałość po najwspanialszym założeniu restauracyjno-rozrywkowym przedwojennego Wrocławia - Friebebergu.

Warto także zaznaczyć, że z funduszy Rady Osiedla sporządzono już dokumentację wykonawczą dla instalacji oświetlenia, zaś podczas prac nad psim wybiegiem wykonano projekt przebiegu ścieżek.

Grupa beneficjentów projektu

mieszkańcy Osiedla Powstańców Śląskich - zwłaszcza osoby starsze oraz najmłodsi ze swymi opiekunami (grupy obecnie w większości niekorzystające z parku w związku z brakami w wyposażeniu)

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

35000

Elementy projektu

2 x ścieżki
8 x lampy parkowe
12 x ławki
3 x kosze na śmieci
1 x skrzynka elektryczna (przyłącze imprezowe)

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Powstańców Śląskich

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

225

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 225
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 141
Mężczyźni 84

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.