Nr projektu. 556

Ptasi Skwer i Leśny Skwer [WBO. 2018]

Głosów: 225

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie dla zagospodarowania terenu w zakresie zieleni. W zakresie budek dla ptaków na etapie realizacji zostanie określona ich ilość. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie dla zagospodarowania terenu w zakresie zieleni. Lider powinien wskazać ilość budek dla ptaków, by zakres ten mógł być zweryfikowany i oszacowany.
Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Projekty Ptasi Skwer i Leśny Skwer dotyczą terenów zielonych na starym modernistycznym osiedlu Alina (1968-1972). To alternatywa dla małej ilości zieleni na południu Wrocławia.
Cel: udostępnienie/przywrócenie ogółowi mieszkańców Wrocławia niewielkich wysepek zieleni położonych w przedłużeniu starej spacerowej promenady Hugo Richtera.
To również szansa na czystsze powietrze i walkę ze smogiem a także miejsce spotkań i integracji w kontakcie z przyrodą.
Proj. jest częścią masterplanu zielony południowy klin Wrocl

PTASI SKWER:
Projekt zmierza do stworzenia OAZY SPOKOJU w betonowym mieście, miejsca odpoczynku w kontakcie z przyrodą. Mającego stanowić bezpieczną przystań dla ptaków i punkt ich obserwacji.

Obejmuje:
1. instalację dużego karmnika dla ptaków( 1mx1m) wraz z instrukcją karmienia,
4. dosadzenie roślin miododajnych dla pszczół i jagodowych dla ptaków
5. uporządkowanie terenu wraz z istniejącą zielenią,dosadzenie roślin
6. zamontowanie ławek i koszy na śmieci

LEŚNY SKWER:
Ten projekt to próba stworzenia namiastki prawdziwego lasu w mieście,jego zapachu i przyjaznego cienia rzucanego przez drzewa.Zainstalowane ławki pozwolą odpocząć od skwaru upalnych ,letnich dni,odetchnąć podczas spaceru czy wycieczki rowerowej z dala od zgiełku.

Obejmuje:
1. dosadzenie do istniejącego starodrzewia roślin stanowiących runo leśne,
2. zamontowanie budek lęgowych dla ptaków.

Nadmienić należy, iż projekt uzyskał aprobatę Rady Osiedla Krzyki-Partynice.

Elementy projektu

Posadzenie roślin miododajnych dla pszczół i jagodowych dla ptaków
Wzbogacenie istniejącej roślinności o runo leśne
Umocowanie dodatkowych budek lęgowych dla ptaków na drzewach
Uporządkowanie zieleni istniejącej
Dosadzenie drzew i krzewów

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: ul. Wojszycka nr działki 304/2, AR-5, ul. Okrężna nr działki 252/1, AR-5, obręb Krzyki-Partynice we Wrocławiu. Skwery na starym modernistycznym osiedlu Alina (1968-1972) - pierwszym osiedlu domków jednorodzinnych we Wrocławiu.

Osiedle: Krzyki-Partynice

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

225

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 223
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 131
Mężczyźni 94

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.