Nr projektu. 518

Zielone podwórko – Fiołkowa, Nasturcjowa, Ostrowskiego, Grabiszyńska [WBO. 2018]

Głosów: 372

Kategoria: podwórka

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
  • Lider projektu: Anna Daleszyńska

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. W ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli Zarząd Zasobu Komunalnego sporządzi koncepcję zagospodarowania dla wskazanego terenu. W związku z tym kwota 250 000 zł zostanie przeznaczona tylko na dokumentację projektową i realizację. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie projektowania.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. W ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli Zarząd Zasobu Komunalnego sporządzi koncepcję zagospodarowania dla wskazanego terenu. W związku z tym kwota 250 000 zł zostanie przeznaczona na dokumentację projektową i realizację. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie projektowania.

Uzasadnienie

Cel: doposażenie podwórka w roślinność, małą architekturę (ławki, kosze), mały zestaw placu zabaw lub siłownie dla seniorów w kwocie, jaka jest przypisana do projektu za 250 tys. zł.
Zielone podwórko jako przyjazna przestrzeń dla mieszkańców.

Elementy projektu

Nasadzenia zieleni
Mała architektura - ławki, kosze na śmieci
Małe zestawy zabawowe dla dzieci
Mała siłownia dla seniorów

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: Uwagi: dokładna lokalizacja podwórek zostanie podana na etapie weryfikacji, po konsultacji z mieszkańcami. Rozważane tylko podwórka na terenie ogólnodostępnym miejskim

Osiedle: Grabiszyn-Grabiszynek

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

372

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 326
Papier 46

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 229
Mężczyźni 143

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.