Nr projektu. 517

Minipark przy zatłoczonej Karkonoskiej [WBO. 2018]

Głosów: 108

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Dla wskazanego terenu konieczne jest sporządzenie koncepcji zagospodarowania pod kątem nasadzeń zieleni. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Dla wskazanego terenu konieczne jest sporządzenie koncepcji zagospodarowania pod kątem nasadzeń zieleni. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Celem projektu jest zagospodarowanie ostatniej zielonej działki wzdłuż zatłoczonej ul. Karkonoskiej poprzez zasadzenie nowych drzew i krzewów. Poprzez częste korki w tym rejonie, drzewa mają za zadanie zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza.

Obecnie teren nie jest zagospodarowany, na działce rośnie tylko kilka drzew, umiejscowionych zupełnie przypadkowo.

Pomóżmy zazielenić ostatni kawałek tej okolicy niezabudowany przez deweloperów!

Elementy projektu

Posadzenie nowych drzew i krzewów

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Krzyki-Partynice

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

108

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 105
Papier 3

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 60
Mężczyźni 48

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.