Nr projektu. 238

"Bezpieczne Przejście" - Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej na sięgaczu ul. Miłoszyckiej [WBO. 2018]

Kategoria: drogowe

Budżet zgłoszony: 150 000 zł

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Lider projektu: Jerzy Policht

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ zakres wskazany we wniosku przekracza maksymalną wartość projektów WBO.

Uzasadnienie

Projekt polega na utwardzeniu nawierzchni sięgacza ulicy Miłoszyckiej, znajdującej się na działkach nr 6 i 14,1 AM-16 oraz dz. 35 AM-17, obręb Swojczyce wraz z montażem oświetlenia. Obecnie są na niej koleiny i głębokie dziury, a po każdym deszczu głębokie kałuże i błoto (wtedy na grząskiej drodze istnieje wysokie prawdopodobieństwo wypadku). To codzienna droga, służąca jako przejście do miejsc użyteczności publicznej dla okolicznych mieszkańców ulicy Miłoszyckiej oraz ciągle rozbudowywanej ul. Murowanej – osiedle Archicom „Na Ustroniu” (parafia, przystanki autobusowe, szkoła, sklep). Jest to także teren rekreacyjny i droga spacerowa dla rodzin z dziećmi, dojście do placu zabaw oraz osoby spacerujące ze zwierzętami (również w porze wieczornej). Stan nawierzchni stanowi także zagrożenie dla zawieszenia samochodów i utrudnia dojazd do budynków np. straż pożarna, karetka pogotowia, policja itd. Jest to niewielki odcinek drogi, a w dużym stopniu utrudnia codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Potencjalni jej użytkownicy są zmuszeni do korzystania z okrężnej, alternatywnej, znacznie wydłużonej drogi. Domagamy się doprowadzenia stanu technicznego nawierzchni do użytku wg standardów odpowiadających centrum dużego miasta oraz montażu oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników (zwłaszcza w porze nocnej). Znając starania jakie podejmują władze gminy w tworzeniu miasta przyjaznego jego mieszkańcom oczekujemy niezwłocznej interwencji. W mieście, będącym przecież Europejską Stolicą Kultury, nie powinny znajdować się atrakcje rodem z rajdów terenowych, a ubłoceni mieszkańcy, usiłujący przedostać się slalomem pomiędzy kałużami i równie ubłoconymi samochodami, też nie są odpowiednią wizytówka miasta.

Elementy projektu

utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej kruszywem (ok.1400m2)
montaż latarni oświetleniowych (ok. 6 szt)


Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Sięgacz ul. Miłoszyckiej

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Kontakt z liderem projektu