Nr projektu. 238

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA "Bezpieczne Przejście" - oświetlenie sięgacza ul. Miłoszyckiej [WBO. 2018]

Kategoria: drogowe

Budżet zgłoszony: 150 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Lider projektu: Jerzy Policht

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym przez Lidera w formularzu poprawkowym, tj. budowy oświetlenia. Dla wskazanego terenu musi być sporządzona koncepcja zagospodarowania. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ zakres wskazany we wniosku przekracza maksymalną wartość projektów WBO.

Uzasadnienie

Projekt polega na montażu oświetlenia. Jest to teren rekreacyjny i droga spacerowa dla rodzin z dziećmi, dojście do placu zabaw oraz osoby spacerujące ze zwierzętami (również w porze wieczornej). Potencjalni jej użytkownicy są zmuszeni do korzystania z okrężnej, alternatywnej, znacznie wydłużonej drogi. Domagamy się montażu oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników (zwłaszcza w porze nocnej). Znając starania jakie podejmują władze gminy w tworzeniu miasta przyjaznego jego mieszkańcom oczekujemy niezwłocznej interwencji. W mieście, będącym przecież Europejską Stolicą Kultury, nie powinny znajdować się atrakcje rodem z rajdów terenowych, a ubłoceni mieszkańcy, usiłujący przedostać się slalomem pomiędzy kałużami i równie ubłoconymi samochodami, też nie są odpowiednią wizytówka miasta.

Elementy projektu

Montaż latarni oświetleniowych (ok. 6 szt)
Wymiana 2 opraw oświetleniowych na LED

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Sięgacz ul. Miłoszyckiej

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Kontakt z liderem projektu