Nr projektu. 239

Historyczna ścieżka zdrowia w Parku im. Jana Kasprowicza na Karłowicach - etap I [WBO. 2018]

Głosów: 463

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Karłowice-Różanka, Kleczków)
  • Lider projektu: Mirosław Habaj
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem stacji nr 5, 6 i 7. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z zaznaczeniem, że wskazany zakres nie zmieści się w 250 000 zł. Zakres ten został oszacowany na 400 000 zł. Ostateczny kształt projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Odbudowa historycznej ścieżki zdrowia. Wraz ze wzrostem aktywności fizycznej w naszym rejonie. Chcemy przywrócić dawną ścieżkę zdrowia, rozbudować o najnowsze sprzęty oraz zastosowania. 

Ścieżka zdrowia ma za zadanie pełnić wiele ról w tym rejonie, przede wszystkim ma dostarczyć wszystkim grupom docelowym, możliwości usprawniania swojego ciała. 

Ścieżka zdrowia została rozmieszczona w całym parku w kształcie litery U. Stacje zostały rozłożone metodycznie wraz z podziałem na poszczególne partie mięśniowe jak i elementy sprawnościowe o które należy dbać w każdym wieku. Planowana ilość stacji - 10 sztuk.

Grupami docelowymi ścieżki zdrowia są zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy oraz sportowcy! Każda grupa znajdzie stacje dla siebie aby zadbać o zdrowie. 

Ze ścieżki mogą korzystać wszyscy biegacze okolicznych wałów, seniorzy przechadzający się po parku, dzieci spacerujące z rodzicami, dzieci z pobliskich szkół SP 83 i gimnazjum 24, kluby sportowe mieszczące się na Karłowicach oraz amatorzy sportów gimnastycznych oraz parkuru.

Dodatkowym atutem projektu jest fakt iż ścieżka zdrowia na tym terenie istniała do początku lat 90. Niestety uległa zniszczeniu i została rozebrana.  Mieszkańcy Osiedla Karłowice- Różanka doskonale pamiętają jej lata świetności.

Jak widać zaproponowana ścieżka spełnia wiele zapotrzebowań, dlatego proszę o oddanie na nią swojego głosu, przyczyni się to do jeszcze większej aktywizacji a także zwiększenia sprawności w naszym społeczeństwie. 

Załączniki do projektu:
1. Mapa poglądowa z proponowanymi lokalizacjami poszczególnych stacji (ułożenie historyczne).
2. Opis stacji wraz ze zdjęciami.

Elementy projektu

Ławeczka pozioma oraz ławeczka skośna do brzuszków
Box o wysokości 60 cm x 40 cm x 20cm
Dwa drążki o różnej wysokości do podciągania
Równoważnia
Grzybki sprawnościowe, słupki sprawnościowe
Koła gimnastyczne
Płotki

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 2: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: Historyczna ścieżka zdrowia zostanie zlokalizowana w Parku Jana Kasprowicza na Karłowicach. Aktualnie pozostały tylko dwa elementy ze starej ścieżki tj. małe drążki przy wejściu na wały oraz górka terenowa.

Osiedle: Karłowice-Różanka

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

463

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 414
Papier 49

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 253
Mężczyźni 210

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.