Nr projektu. 204

Wymarzony plac zabaw i rekreacji przy SP nr 107 ul. B. Prusa 64 [WBO. 2018]

Głosów: 2 850

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

 • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
 • Lider projektu: Tomasz Czajka

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem realizacji monitoringu. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, z wyłączeniem realizacji monitoringu. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Budynek Szkoły Podstawowej nr 107 we Wrocławiu położony jest na rozległej działce otoczonej drzewami.
W 2009 zostało wybudowane boisko, z którego korzystają zarówno uczniowie jak i mieszkańcy osiedla.
Przy szkole brakuje jednak placu zabaw oraz obiektów lekkoatletycznych.
Projekt przewiduje zagospodarowanie części przyszkolnego terenu poprzez budowę bezpiecznego i atrakcyjnego placu zabaw dla dzieci w wieku szkolnym, urządzeń Outdoor Fitness dla seniorów i młodzieży, zestawu Street Workout oraz alejki rekreacyjnej. Alejka będzie drużką dojazdową do placu zabaw dla osób z ograniczoną zdolnością ruchową (wózki inwalidzkie, kule, itp..) oraz dla rodziców z małymi dziećmi w wózkach dziecięcych i osób starszych. Ponadto na alejce namalowane będą plansze do gier i zabaw (np. klasy, tory do gry w kapsle, itp..). Alejka będzie również wykorzystywana do nauki jazdy na rolkach, deskach, wrotkach.
Całość będzie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży.
Teren przewidziany w projekcie jest ogrodzony i przylega do budynku szkoły. Wzdłuż płotu rosną wysokie drzewa, które zapewniłyby cień na placu zabaw.
Realizacja tego projektu z pewnością poprawi jakość życia mieszkańców Śródmieścia i umożliwi integrację społeczności lokalnej.

Elementy projektu

Plac zabaw przystosowany m.in. dla dzieci niepełnosprawnych
Urządzenia Outdoor Fitness dla seniorów i młodzieży
Zestaw Street Workout
Alejka ? drużka dojazdowa do placu zabaw dla osób z ograniczoną zdolnością ruchową
Ławeczki oraz kosze na śmieci

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Ołbin

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 850

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 418
Papier 1 432

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 693
Mężczyźni 1 157

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


22.02.2019

Podpisano umowę z projektantem.