Nr projektu. 203

Rewitalizacja terenu dawnego kąpieliska Na Niskich Łąkach - kontynuacja. Budowa brakujących odcinków trasy pieszo - rowerowej od Żabiej Ścieżki do Krzywej Grobli. [WBO. 2018]

Głosów: 603

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
 • Lider projektu: Maciej Kowalczyk

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Trasa może zostać zbudowana w technologii parkowej, przepuszczalnej, żwirowej. Może się okazać, że na przedmiotowym terenie konieczna będzie wycinka drzew/krzewów. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Trasa może zostać zbudowana w technologii parkowej, przepuszczalnej, żwirowej. Może się okazać, że na przedmiotowym terenie konieczna będzie wycinka drzew/krzewów.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Elementy projektu

Kontynuacja projektu WBO 2015 i 2016 Pana (...)
Szlak pieszo-rowerowy
Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki żwirowej

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 6: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: Fragment brakującego odcinka od istniejącej ścieżki żwirowej pieszo-rowerowej wzdłuż Cefarmu do grobli Rakowieckiej.

Osiedle: Przedmieście Oławskie

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

603

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 595
Papier 8

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 305
Mężczyźni 298

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.