Nr projektu. 201

Psi wybieg w Sercu Szczepina. [WBO. 2018]

Głosów: 1 307

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
 • Lider projektu: Joanna Klima

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak w innej lokalizacji niż zaproponowany plac św. Mikołaja, który jest dawnym cmentarzem Wrocławia, na obszarze, którego znajdował się kościół św. Mikołaja. Teren ten jest pod ochroną konserwatorską. Psi wybieg może zostać ulokowany na działce nr 33/2 AM-6 Ob. Stare Miasto przy ul. Środkowej, nieopodal pl. św. Mikołaj. Teren jest zaciszny, osłonięty od ulicy drzewami. Szacunkowy koszt realizacji to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak w innej lokalizacji niż zaproponowany plac św. Mikołaja. Przedmiotowy teren jest dawnym cmentarzem Wrocławia, na obszarze którego znajdował się kościół św. Mikołaja. Teren ten jest odsłonięty, znajdujący się na osi widokowej - pl. Solidarności. Proponujemy zlokalizować psi wybieg na działce nr 33/2, AM-6 obręb Stare Miasto przy ul. Środkowej, nieopodal pl. św. Mikołaj. Teren jest zaciszny, osłonięty od ulicy drzewami. W obecnym momencie niezagospodarowany. Szacunkowy koszt realizacji to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Projekt zakłada stworzenie wybiegu dla czworonogów, zbudowany według najnowszych standardów. To zdecydowanie miejsce, którego brakuje na Szczepinie. Skwer pomiędzy ulicami Szczepińską a Środkową, dziś mało atrakcyjny dla mieszkańców, może stać się wzorcowym przykładem dla innych osiedli. Oprócz budowy wybiegu proponujemy nasadzenia drzew i uporządkowanie terenu elementami architektury krajobrazu, tak by stanowiły naturalny ekran, oddzielający miejsce spotkań właścicieli psów, od ul. Legnickiej.

Elementy projektu

Budowa wybiegu dla psów
Nasadzenia drzew
Uzupełnienie terenu elementami architektury krajobrazu

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: Skwer pomiędzy ulicami Szczepińską a Środkową

Osiedle: Szczepin

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 307

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 391
Papier 916

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 851
Mężczyźni 456

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.