Nr projektu. 202

Kozanowski park wypoczynku, sportu i zabawy [WBO. 2018]

Głosów: 333

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie działek przeznaczonych w MPZP pod zieleń, tj. działka nr 8/1 AM-9, Ob. Kozanów, działka nr 26, AM-9, Ob. Kozanów oraz fragment działki nr 41, AM-7, Ob. Kozanów i fragment działki nr 31/5, AM-7, Ob. Kozanów, o łącznej pow. 0,67, oznaczone jako 13Z/6. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Inwestycja wymaga etapowania. Konieczne jest sporządzenie koncepcji zagospodarowania dla całego terenu.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ wskazane we wniosku działki nr 41, AM-7, obręb Kozanów oraz nr 31/5, AM-4, obręb Kozanów są przeznaczone pod rezerwę na usługi oświatowe.

Uzasadnienie

Przedmiotem projektu jest stworzenie nowego, atrakcyjnego miejsca na Kozanowie przeznaczonego do wypoczynku, sportu, zabawy i rekreacji. Każdy znajdzie tu coś interesującego dla siebie, niezależnie od wieku.
Inwestycja planowana jest na terenie gminnym w rejonie ul. Kozanowskiej (mapka poglądowa w załączeniu).
Miejsce to ma spory potencjał, a jest obecnie zaniedbane i w małym stopniu wykorzystane.
Stan obecny to stare, zniszczone boiska, wydeptane, nieoświetlone dróżki, zaniedbana zieleń.
Realizacja całego parku byłaby przewidziana w kilku etapach, wykonywanych w kolejnych latach. W pierwszym etapie, zgłaszanym w tej edycji WBO zostaną odnowione oraz oświetlone istniejące, wydeptane przez mieszkańców, główne ciągi piesze. Ponadto w miarę możliwości zostaną one wyposażone w ławki, kosze na śmieci oraz dystrybutor woreczków na psie odchody.
Realizacja pierwszego etapu pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa pieszych oraz umożliwi wygodne dojście z osiedla Kozanów do przystanków komunikacji zbiorowej, kościoła oraz sklepu „Biedronka”.
Kolejnym priorytetem będzie wykonanie linarium oraz placu zabaw dla młodszych dzieci, stołów do ping - ponga oraz rowerowego toru przeszkód wykorzystującego częściowo naturalne przeszkody terenowe (istniejący wał ziemny). W dalszej kolejności zrealizowane zostałoby boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki plażowej, siłownia terenowa i stoliki szachowe dla seniorów.
Bardzo ważne będzie również etapowe uporządkowanie oraz nowe nasadzenia zieleni w postaci drzew oraz krzewów ozdobnych. Część nasadzeń zostałaby wykonana już pierwszym etapie projektu - wzdłuż ciągów pieszych. Zakres robót w I etapie zostanie dopasowany do górnej kwoty pierwszego progu tj. 250.000 zł.

Elementy projektu

Uporządkowanie i utwardzenie wybranych ciągów pieszych
Oświetlenie wybranego ciągu pieszego
Ławki - 5 szt.
Kosze na śmieci - 5 szt.
Dystrybutor woreczków na psie odchody - 1 szt.
Nasadzenia drzew - 10 szt.
Nasadzenia krzewów ozdobnych - 100 szt.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: Zaniedbany teren zielony pomiędzy ul. Kozanowską a ul. Dzielną, tak jak w projekcie z poprzednie edycji WBO.

Osiedle: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

333

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 326
Papier 7

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 193
Mężczyźni 140

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.