Nr projektu. 8

Brodzik - boisko wielofunkcyjne na Karłowicach [WBO. 2017]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 750 000 zł

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Karłowice-Różanka, Kleczków)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Teren obok dawnego brodzika na Karłowicach służył przez wiele lat mieszkańcom do rekreacji. Było tu boisko asfaltowe z bramkami i koszami. Boisko rozebrano i teren stoi pusty.

W miejscu nieczynnego w tej chwili boiska (obok niecki brodzika) proponujemy odtworzenie funkcji i budowę ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i koszykówki.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 750 tys. zł. W przypadku, gdy projekt zostanie skierowany do realizacji będzie musiał być zgodny z dokumentacją projektową, która jest sporządzana w ramach zadania nr 115 WBO 2016. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 8, 265.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 2: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: Teren zielony (miejsce, gdzie znajduje się niecka dawnego Brodzika) między ul. Berenta, Kasprowicza (wejście od ul. Berenta).

Osiedle: Karłowice-Różanka

Kontakt z liderem projektu