Nr projektu. 8

Brodzik - boisko wielofunkcyjne na Karłowicach [WBO. 2017]

Głosów: 2 459

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Karłowice-Różanka, Kleczków)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Teren obok dawnego brodzika na Karłowicach służył przez wiele lat mieszkańcom do rekreacji. Było tu boisko asfaltowe z bramkami i koszami. Boisko rozebrano i teren stoi pusty.

W miejscu nieczynnego w tej chwili boiska (obok niecki brodzika) proponujemy odtworzenie funkcji i budowę ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i koszykówki.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 750 tys. zł. W przypadku, gdy projekt zostanie skierowany do realizacji będzie musiał być zgodny z dokumentacją projektową, która jest sporządzana w ramach zadania nr 115 WBO 2016. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 8, 265.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. W przypadku, gdy projekt zostanie skierowany do realizacji będzie musiał być zgodny z dokumentacją projektową, która jest sporządzana w ramach zadania nr 115 WBO 2016. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie realizacji.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 2: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: Teren zielony (miejsce, gdzie znajduje się niecka dawnego Brodzika) między ul. Berenta, Kasprowicza (wejście od ul. Berenta).

Osiedle: Karłowice-Różanka

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 459

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 398
Papier 1 061

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 353
Mężczyźni 1 106

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.