Nr projektu. 8

Brodzik - boisko wielofunkcyjne na Karłowicach [WBO. 2017]

Głosów: 2 459

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

 • Projekt rejonowy (Karłowice-Różanka, Kleczków)
 • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Uzasadnienie

Teren obok dawnego brodzika na Karłowicach służył przez wiele lat mieszkańcom do rekreacji. Było tu boisko asfaltowe z bramkami i koszami. Boisko rozebrano i teren stoi pusty.

W miejscu nieczynnego w tej chwili boiska (obok niecki brodzika) proponujemy odtworzenie funkcji i budowę ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i koszykówki.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 750 tys. zł. W przypadku, gdy projekt zostanie skierowany do realizacji będzie musiał być zgodny z dokumentacją projektową, która jest sporządzana w ramach zadania nr 115 WBO 2016. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 8, 265.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. W przypadku, gdy projekt zostanie skierowany do realizacji będzie musiał być zgodny z dokumentacją projektową, która jest sporządzana w ramach zadania nr 115 WBO 2016. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie realizacji.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 2: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: Teren zielony (miejsce, gdzie znajduje się niecka dawnego Brodzika) między ul. Berenta, Kasprowicza (wejście od ul. Berenta).

Osiedle: Karłowice-Różanka

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 459

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 398
Papier 1 061

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 353
Mężczyźni 1 106

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


07.12.2018

Informujemy.
23 listopada dotychczasowy wykonawca, odstąpił od części umowy, dotyczącej przebudowy terenu rekreacyjno-sportowego pomiędzy ul Berenta a Kasprowicza (WBO 115/2016, 8/2017 i 265/2017).
Wobec powyższego Zarząd Inwestycji Miejskich - ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców - zobowiązał firmę do usunięcia elementów placu zabaw, który nie został ukończony zgodnie z projektem, a przede wszystkim nie posiada niezbędnej wg przepisów prawa certyfikacji. Ponadto, obszar w części planowanego placu zabaw ma zostać przez wykonawcę ogrodzony.
Teren nadal będzie placem budowy. Zarząd Inwestycji Miejskich jest w trakcie inwentaryzacji wykonanych prac. Po zakończeniu inwentaryzacji i rozliczeniu umowy rozpoczęta zostanie procedura wyłonienia nowego wykonawcy, który dokończy brakujące elementy, czyli plac zabaw oraz małą architekturę. Przewidywany czas zakończenia inwestycji to 2. kwartał 2019 roku.


12.04.2018

Podpisaliśmy dziś umowę z Wykonawcą inwestycji.


05.03.2018

Ponownie ogłosiliśmy przetarg na realizację inwestycji. Termin składania ofert - 19 marca br.


01.03.2018

Dla realizacji przedmiotowego zadania nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione. Zarząd Inwestycji Miejskich odpowiedzialny za realizację inwestycji, przygotowuje się do ponownego ogłoszenia przetargu.


14.02.2018

Ogłosiliśmy przetarg na realizację. Oferty można składać do 27 lutego.