Nr projektu. 77

Szybki tramwaj na ul. Jedności Narodowej - wydzielenie torowiska [WBO. 2017]

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zgłoszony: 100 000 zł

Status: Realizowany poza WBO, nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Przedmiotem projektu jest wydzielenie torowiska za pomocą linii ciągłej i znaków pionowych na odcinku od Wyszyńskiego do Poniatowskiego, w obu kierunkach.

Szerokość wydzielenia, umożliwiać powinna swobodne omijanie samochodów przez tramwaje, przy zachowaniu minimalnej szerokości dla pozostałego pasa.

Bezpośrednim efektem powinno być zwiększenie punktualności komunikacji zbiorowej. Projekt odpowiada na potrzeby pasażerów i będzie sprzyjać promocji tramwaju wśród mieszkańców. To, że w obecnie tramwaj stoi w korku, powoduje zmniejszenie czasu podróży i odpływanie pasażerów do komunikacji indywidualnej.

Czas dokończyć dzieło wydzielania torowisk. Zwlekanie nie jest metodą, i tak musi to kiedyś nastąpić, bo szybkie tramwaje to jedyny sposób na korki.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt zostanie zrealizowany niezależnie od WBO, torowisko na ul. Jedności Narodowej zostanie wydzielone w 2017 r.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Ołbin, Nadodrze

Kontakt z liderem projektu