Nr projektu. 702

Rewitalizacja parku rekreacyjnego Mikołowska etap I [WBO. 2017]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 750 000 zł

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Kompleksowa rewitalizacja terenu rekreacyjnego oraz przywrócenie funkcjonalności jako terenu
rekreacyjnego o profilu wypoczynkowo-sportowym, a także stworzenie funkcji integracyjnej i kulturalnej.
Elementy kluczowe:
- budowa nowego placu zabaw dla dzieci
- budowa nowego toru sprawnościowego
- remont istniejącego oświetlenia,
- remont istniejących ławek i koszy na śmieci , dostawienie nowych.
Cele
- Stworzenie miejsca plenerowej integracji mieszkańców
- Stworzenie miejsca rekreacji i zabawy dla dzieci w wieku do lat 12
- Rozwinięcie funkcji sportowej
- Stworzenie na rowerowej mapie Wrocławia nowego miejsca postoju i wypoczynku
Korzyści:
- promocja zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu
- promocja sportów całorocznych
- rozwój imprez plenerowych

- beneficjenci: mieszkańcy osiedla Strachocin/Wojnów/Swojczyc, miasta Wrocławia oraz gmin
ościennych.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 750 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 643, 702. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Kontakt z liderem projektu