Nr projektu. 694

Zielone przystanki w centrum miasta [WBO. 2017]

Głosów: 943

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 320 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada utworzenie zielonych przystanków w wybranych lokalizacjach w centrum Wrocławia poprzez obsadzenie ich konstrukcji roślinami pnącymi. Roślinność rosłaby w skrzynkach i zostałaby wprowadzone na kratownice wzdłuż bocznych oraz tylnej ściany wiat, bez ingerencji w ich konstrukcję. Dzięki nasadzeniom pnączy oczekiwanie na pojazd komunikacji miejskiej stanie się przyjemniejsze, a wiaty przystankowe zyskają nową, bardziej estetyczną formę.

Projekt wpisuje się w działania zmierzające do uzyskania przez Wrocław tytułu Zielonej Stolicy Europy, nadaje nowy walor estetyczny przestrzeni miejskiej i wprowadza zieleń w miejsca, które były do tej pory jej pozbawione. Podobne konstrukcje z powodzeniem funkcjonują od lat w wielu miastach m.in. w Londynie, Eindhoven, Nowym Sadzie, a w bieżącym roku zielone przystanki planuje wprowadzić Kraków.

Proponowana lokalizacja zielonych przystanków:
- Dworzec Główny (3 przystanki)
- Arkady Capitol (2 przystanki)
- Plac Bema (2 przystanki)
- Galeria Dominikańska (2 przystanki)
- Plac Strzegomski (Muzeum Współczesne (2 przystanki)

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Do nasadzeń należy wybrać gatunki odporne i szybko rosnące, ale nie ekspansywne z obawy o możliwość uszkodzenia wiat przystankowych. Donice powinny posiadać izolację zabezpieczającą rośliny przed przemarzaniem. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 320 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Wrocław

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

943

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 887
Papier 56

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 545
Mężczyźni 398

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.