Nr projektu. 664

Szlak pieszo - rowerowy Smoka Strachoty [WBO. 2017]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zgłoszony: 200 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Las Strachociński i Wojnowski oraz okoliczne tereny zielone, to od stuleci atrakcyjne pod względem rekreacyjnym obszary miasta, które są licznie odwiedzane zarówno przez samych mieszkańców osiedli jak i całego Wrocławia, w tym głównie rowerzystów. Wniosek dotyczy wyznaczenia na wskazanym obszarze szlaku pieszo rowerowego nazwanego szlakiem Smoka Strachoty od "postaci smoka" nieodłącznie kojarzonej z osiedlami Strachocin, Swojczyce, Wojnów. Smok ma swoje odzwierciedlenie w historii osiedli, w tym w propagowanej od wielu lat na gruncie lokalnym i nie tylko legendzie o Smoku Strachocie. Tym samym stanowi on też pewnego rodzaju wizytówkę miasta Wrocławia, które po Krakowie i Warszawie również miało swojego smoka. Założenie szlaku opiera się głównie o przygotowanie ścieżek spacerowych i rowerowych, które ułatwią komunikację z sąsiednimi osiedlami tj. Biskupin, Sępolno do grobli Szczytnicko – Bartoszowickiej przez stopień wodny Bartoszowice. Zaznaczona na załączonej mapie trasa szlaku przebiega po terenach które już obecnie są ciągami pieszo rowerowymi – część z nich została już wyremontowana w ramach inwestycji „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego”. Pozostałe odcinki wymagają zatem w większości tylko drobnej rewitalizacji i uporządkowania oraz odpowiedniego oznakowania. Dotyczy to szczególnie miejsc istotnych dla historii naszych osiedli , w tym m.in. ślady dawnych cegielni na osiedlach, pozostałości „Czarnej Wody” – starorzecza Odry, oraz mających bezpośredni związek z legendą o Smoku Strachocie jak np. leśne źródełko w Lesie Strachocińskim, czy Smocza Studnia w okolicach ul. Ubocze oraz inne. Projekt idealnie wpisuje się w starania miasta w ramach Zielonej Stolicy Europy 2019 promując zielone tereny Wrocławia oraz wypoczynek na świeżym powietrzu.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Wskazane we wniosku działki nie są własnością gminy Wrocław.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Grobla Janowcko - Swojczycka, Grobla Łaniewska, Las Wojnowski i Strachociński, tereny zielone osiedli Strachocina, Swojczyc i Wojnowa, ul. Marca Polo, Magellana, Swojczycka, Ludowa, Miłoszycka, Wschodnia, Gitarowa, Perkusyjna, Ubocze, Strachocińska, Leśna

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Załączniki

Kontakt z liderem projektu