Nr projektu. 643

Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią [WBO. 2017]

Kategoria: sport

Budżet zgłoszony: 750 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią o sztucznej trawie i wymiarach 50m x 25m, ogrodzenia i piłkochwytów, a w następnych etapach zaplecza sanitarno-szatniowego.
Swojczyce, Strachocin i Wojnów to dzielnice, które szybko rozwijają się i rośnie zapotrzebowanie na miejsca umożliwiające rekreację i uprawienia sportu. W naszym regionie brakuje boisk sportowych, a utworzenie nowego miejsca z boiskiem do piłki nożnej byłoby idealnym impulsem do integracji społeczności naszych osiedli. Ponad to boisko będzie miejscem spotkań rodzin i rozwoju sportowego wszystkich dzieci w okolicy. Dorośli też znajdą coś dla siebie – cykliczne turnieje oraz liga weekendowa. Istnieje również możliwość utworzenia szkółki piłkarskiej przy takim boisku.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Realizacja tego projektu wiązałaby się z koniecznością likwidacji istniejącego placu zabaw, wycinki ok. 23 sztuk drzew oraz likwidacji ławek. Poza tym w ramach WBO realizujemy tańsze w utrzymaniu boiska piłkarskie z naturalną nawierzchnią, a nie sztuczną trawą.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Działka: Strachocin, AR_2, 71/6

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Załączniki

Kontakt z liderem projektu