Nr projektu. 576

Miejsce do zabawy dla dzieci - ul. Krucza/Mielecka [WBO. 2017]

Głosów: 414

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Wnętrze podwórkowe we kwartale ulic Krucza/Mielecka/Połaniecka/Tarnobrzeska ma duży potencjał, który mieszkańcy zgodnie chcą wykorzystać. Przede wszystkim chcielibyśmy spełnić potrzeby dzieci, które nie mają gdzie się bawić – na podwórku pozostały tylko resztki piaskownic z lat 70-tych. W związku z tym w ramach budżetu obywatelskiego mamy zamiar realizacji małego projektu mającego na celu uatrakcyjnienie tego terenu dla dzieci oraz opiekujących się nimi rodziców. Polega on na ponownym zazielenieniu obszaru około 750 m. kw., montażu dwóch urządzeń do zabawy dla dzieci oraz piaskownicy. Ponadto, planuje się instalację dwóch ławek oraz dwóch koszy na śmieci, a także kosza na psie odchody oraz stojaka na rowery. Będzie to niezbędne minimum dla dzieci a także opiekujących się nimi rodziców na zaniedbanym podwórku. Możliwości montażu urządzeń dla dzieci na tym terenie były weryfikowane pod kątem zgodności z przepisami przez zawodowego projektanta placów zabaw i terenów zielonych - jest to możliwe. Projekt zakłada także budżet na nieprzewidziane pierwotnie prace (być może niezbędne będzie ogrodzenie piaskownicy lub nawiezienie
ziemi).

Strona poświęcona projektowi: http://krucza.org/WBO

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: Kwartał ulic Krucza/Mielecka/Połaniecka/Tarnobrzeska

Osiedle: Gajowice

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

414

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 249
Papier 165

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 246
Mężczyźni 168

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.