Nr projektu. 513

Zielony Muchobór - park leśny i ścieżka przy Kasinie [WBO. 2017]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 250 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Teren przy potoku Kasina, już dziś funkcjonuje jako „nielegalna” i nieoficjalna ścieżka dola osób, które chciałyby pieszo, terenem zielonym przejść pomiędzy ul. Przedświt a ul. Mińską, zahaczając o Klub Formaty. Na tej trasie problemem jest brak zejść/wejść przy dwóch kładkach i jednym moście. Dodatkowo ważnym elementem jest uprzątnięcie/oczyszczenie tego terenu i udrożnienie tego nieoficjalnego przejścia. To ma być zadanie nisko kosztowe. Jeśli ścieżka się mocniej przyjmie, w przyszłości będzie można myśleć o jej mocniejszym zaakcentowaniu. Na razie najważniejsze są zejścia/wejścia przy moście/kładkach oraz oczyszczenie.

Teren przy ul. Przedświt/Pińskiej jest przeznaczony w miejskich planach pod park typu leśnego.
Teren parku leśnego przy ul. Przedświt/Pińskiej jest planowany do obsadzenia. W tym projekcie przewiduje się w związku z nim trzy rzeczy:
- konsultacje z mieszkańcami odnośnie ich potrzeb/pomysłu na tą przestrzeń ale z zastrzeżeniem, ze ma to być park leśny, bez dużego zagospodarowania
- wykonanie koncepcji dla tego terenu, aby po jej wykonaniu umożliwić nasadzenia. Nasadzenia nie powinny być zabudżetowane w tym projekcie. One mogą odbyć się albo na zasadzie nasadzeń kompensacyjnych albo na zasadzie zorganizowania akcji angażującej mieszkańców, lokalne firmy, młodzież szkolną do tego, aby ten park leśny posadzić
- park ma być bioróżnorodny, dostosowany gatunkowo do potrzeb osiedla ale i wytycznych naukowych/zieleni miejskiej

Dodatkowo powinno się pomyśleć nad otwarciem terenu Klubu Formaty na osoby spacerujące ścieżką wzdłuż potoku Kasina.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wejścia/zejścia dla pieszych przy dwóch kładkach i moście nad Kasiną, ale wyłącznie w przypadku uzyskania zgody od zarządcy terenu - Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (czekamy na odpowiedź). Negatywnie w zakresie budowy parku, ponieważ teren wymaga uzyskania zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze (klasa gruntów RII i ŁII). Ze względu na znaczące koszty odrolnienia wskazanego terenu zadanie przekroczyłoby maksymalną kwotę przeznaczoną na projekty w ramach WBO.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ wskazana lokalizacja nie należy do Gminy Wrocław. Gmina Wrocław nie ma w tej chwili podpisanych żadnych porozumień z zarządcą terenu - Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, na podstawie których mogła by przejąć teren po realizacji inwestycji.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Muchobór Wielki

Załączniki

Kontakt z liderem projektu