Nr projektu. 51

Zielona rowerowo-piesza obwodnica Wrocławia; - łącznik Przedmieście Oławskie, Tarnogaj, Księże. [WBO. 2017]

Głosów: 1 095

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
 • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Uzasadnienie

Walczymy o II ETAP. Ideą jest powstanie szybkiej, bezpiecznej, ŚRÓDMIEJSKIEJ OBWODNICY ROWEROWEJ WROCŁAWIA. Ścieżka ma biec terenami zielonymi i łączyć różne dzielnice oraz parki. Mapka całej trasy w załączniku. Drodze rowerowej towarzyszyć ma ścieżka typu parkowego dla pieszych i biegaczy. Po wybudowaniu całości będziemy starać się o nasadzanie drzew wzdłuż całej trasy.

Zapraszam na fan-page:
https://www.facebook.com/rowerowa.obwodnica.wroclawia/


Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Zaproponowany przebieg trasy pokrywa się z projektowaną drogą rowerową wzdłuż Alei Wielkiej Wyspy, zadanie zostanie zrealizowane niezależnie od WBO.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie wskazany na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 6: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Przedmieście Oławskie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 095

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 090
Papier 5

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 567
Mężczyźni 528

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


12.02.2018

Podpisaliśmy umowę z projektantem.