Nr projektu. 508

Kępa Mieszczańska –park kieszonkowy z stacją street workout przy Moście Dmowskiego we Wrocławiu [WBO. 2017]

Głosów: 882

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu obok Mostu Dmowskiego. Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Wrocławia. Beneficjantem projektu będą m. in. mieszkańcy Kępy Mieszczańskiej oraz sąsiadującego osiedla Szczepin.

Projekt zakłada m. in.
• uporządkowanie terenu,
• wykonanie ekspertyzy dendrologicznej istniejących drzew,
• wykonanie alejek i chodnika nad Odrą,
• nasadzenia drzew i krzewów,
• posadowienie urządzeń małej architektury (latarnie, ławki, kosze na śmieci, toaleta dla zwierząt, stół do gry w szachy i chińczyka, stół betonowy do gry w piłkarzyki, stół do ping-ponga, miejsce na grilla),
• budowę stacji street workout.
• utwardzenie powierzchni pod miejsca parkingowe,

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 750 tys. zł.
Składowe realizacji:
a) stacja Street Workut - ok. 200 tys.
b) oświetlenie - ok. 100 tys.
c) mała architektura - ok. 60 tys.
d) alejki + chodnik - ok. 200 zł/m2
e) uporządkowanie terenu + nasadzenia - ok. 100 tys.
Koszt dokumentacji - ok. 80 tys.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 508, 510.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: 1/1, 1/2, część działki 37/2, 38, część działki 39, część działki 44/3. Arkusz Mapy: 22, Obręb: Plac Grunwaldzki

Osiedle: Nadodrze

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

882

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 431
Papier 451

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 541
Mężczyźni 341

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.