Nr projektu. 50

Zielona rowerowo-piesza obwodnica Wrocławia; ETAP II – odcinki: Tarnogaj – Gaj - Wojszyce –Jagodno - Krzyki –Borek –Grabiszyn –Grabiszynek –Gajowice –Muchobór Mały. [WBO. 2017]

Głosów: 10 796

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Postęp realizacji projektu

  • Konsultacje
    z liderami
  • Dokumentacja projektu [zlecenie]
  • Dokumentacja projektu [wykonanie]
  • Roboty
    [realizacja]
  • Roboty
    [odbiór]

Uzasadnienie

Walczymy o II ETAP. Ideą jest powstanie szybkiej, bezpiecznej, ŚRÓDMIEJSKIEJ OBWODNICY ROWEROWEJ WROCŁAWIA
Ścieżka ma biec terenami zielonymi i łączyć różne dzielnice oraz parki. Mapka całej trasy w załączniku. Drodze rowerowej towarzyszyć ma ścieżka typu parkowego dla pieszych i biegaczy. Po wybudowaniu całości będziemy starać się o nasadzanie drzew wzdłuż całej trasy.

W skład projektu nr 50 wchodzi:
Ścieżka wzdłuż torów kolejowych od BARDZKIEJ do ZIĘBICKIEJ,
Ścieżka wzdłuż torów kolejowych od HALLERA do SAPERÓW
Ścieżka przy Górce PaFaWag od KRUCZEJ do HALLERA

Zapraszam na fan-page, gdzie będą umieszczane informacje na temat innych możliwości poparcia idei powstania Rowerowej Obwodnicy Wrocławia:
https://www.facebook.com/rowerowa.obwodnica.wroclawia/

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie dla fragmentów między ulicami Bardzka-Śliwkowa i Ziębicka-Gazowa. Szacunkowy koszt zadania to 1 mln zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Tarnogaj

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

10 796

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 9 141
Papier 1 655

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 5 720
Mężczyźni 5 076

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


12.02.2018

Podpisaliśmy umowę z projektantem.