Nr projektu. 46

Rondo Reagana na poziomie! Budowa peronów na Rondzie Reagana. [WBO. 2017]

Głosów: 1 839

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Rondo Reagana to jeden z ważniejszych węzłów przesiadkowych. Niestety, niska krawędź przystanków utrudnia wsiadanie osobom starszym,niepełnosprawnym czy rodzicom z wózkami dziecięcymi. Przez to wsiadanie i wysiadanie pasażerów trwa dłużej - tracimy na tym WSZYSYCY ! Dość niewygodnej wspinaczki do autobusu czy tramwaju!

Jest to kontynuacja projektu WBO 2016 nr 82 . W poprzedniej edycji projekt 82 i 686(zbieżny) zebrały wspólnie ponad 1200 głosów co wskazuje na spore zainteresowanie mieszkańców sprawą wygodnego wsiadania na tym ważnym punkcie przesiadkowym.

Postulowane zmiany to podniesienie o min 25 cm peronów po wschodniej stronie(2 peronach od strony ul. Norwida) by szczelina między wsiadaniem była jak najmniejsza.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie dla peronów od strony ul. Norwida (w obie strony) - nie występuje tam druga szyna. Wyniesienie spowoduje konieczność wykonania ramp o długości 2 x ok. 3m (na wysokość min. 17 cm).
Opinia negatywna dla wyniesienia peronów od strony Galerii - z podwójną szyną. Na tych peronach istnieje niebezpieczeństwo zbyt dużej odległości krawędzi peronowej od drzwi tramwaju. Różnica pomiędzy usytuowaniem szyn to ok. 15-20 cm.
Koszt wyniesienia dwóch peronów od strony ul. Norwida szacowany jest na 1 mln zł, dlatego projekt będzie musiał trafić do puli ogólnomiejskiej w ramach WBO.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie dla peronów od strony ul. Norwida (w obie strony) - nie występuje tam druga szyna. Wyniesienie spowoduje konieczność wykonania ramp o długości 2 x ok. 3m (na wysokość min. 17 cm).
Opinia negatywna dla wyniesienia peronów od strony Galerii - z podwójną szyną. Na tych peronach istnieje niebezpieczeństwo zbyt dużej odległości krawędzi peronowej od drzwi tramwaju. Różnica pomiędzy usytuowaniem szyn to ok. 15-20 cm.
Koszt wyniesienia dwóch peronów od strony ul. Norwida szacowany jest na 1 mln zł, dlatego projekt trafił do puli ogólnomiejskiej w ramach WBO.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Rondo Reagana

Osiedle: Plac Grunwaldzki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 839

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 241
Papier 598

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 014
Mężczyźni 825

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.