Nr projektu. 416

"Sport to zdrowie" - nowe boisko na osiedlu Różanka [WBO. 2017]

Głosów: 1 048

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Karłowice-Różanka, Kleczków)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Obecne boisko do gry w koszykówkę o powierzchni asfaltowej jest zniszczone, natomiast przyległe do niego boisko do piłki nożnej, nie nadaje się do gry z uwagi na brak nawierzchni - obecna nawierzchnia to klepisko z ziemi i piasku.

Boisko do piłki nożnej, które jest niezdatne do użytkowania, zajmuję część powierzchni, która mogłaby być przeznaczona do powstania jednego boiska z prawdziwego zdarzenia. Projekt zakłada połączenie boisk i zrobienie jednego większego boisko o wymiarach 24 metrów na 18 metrów.

Boisko jest ulokowane koło Liceum Ogólnokształcącego nr X im. Stefanii Sempołowskiej oraz pomiędzy skupiskiem bloków na Różance (pomiędzy ul. Obornicką i ul. Żmigrodzką), dzięki czemu umożliwia korzystanie z niego przez uczniów, w tym młodzież mieszkającą na osiedlu.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie remontu boiska do koszykówki.
Koszt inwestycji szacowany jest na 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 2: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: Obecne boiska do gry w koszykówkę i piłkę nożną pomiędzy blokami (pomiędzy ul. Obornicką i ul. Żmigrodzką).

Osiedle: Karłowice-Różanka

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 048

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 497
Papier 551

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 636
Mężczyźni 412

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


30.07.2018

Projekt zrealizowany.


13.02.2018

Ogłoszono przetarg w trybie "projektuj i buduj". Oferty można składać do 26.02