Nr projektu. 4

Rewitalizacja alejki spacerowej na ul. Wandy [WBO. 2017]

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zgłoszony: 120 000 zł

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Alejka spacerowa położona pośrodku ul. Wandy to charakterystyczny element przedwojennej myśli urbanistycznej. Położona w sercu kompleksu mieszkalnego zamkniętego w kwartale ulic Gajowickiej, Sztabowej, Powstańców Śląskich i alei gen. Józefa Hallera stanowić miała naturalne miejsce spotkań lokalnej społeczności. Rolę tę powinno wzmacniać ponadto bezpośrednie sąsiedztwo istotnych w życiu osiedla obiektów: dwóch przedszkoli, szkoły podstawowej czy sklepu spożywczego.

Jeszcze kilka lat temu obiekt tętnił życiem. Na zamontowanych tam ławeczkach spotkać można było pełen przekrój społeczny: starsze panie na ploteczkach, rodziców oczekujących na zakończenie lekcji przez swoje pociechy, radosną młodzież czy uczące się dopiero jazdy na rowerze dzieci. Niestety, w niezrozumiałych okolicznościach ławki zostały z alejki usunięte. Rozpoczęło to proces powolnej degradacji tego terenu. Obecnie alejka w praktyce pełni wyłącznie rolę wybiegu dla psów. Zły stan nawierzchni, wszechobecne zwierzęce odchody i walające się śmieci skutecznie odstraszają od spacerów.

Niniejszy projekt zakłada kompleksową rewitalizację obiektu. Przede wszystkim spełniony zostanie powszechny wśród okolicznych mieszkańców postulat powrotu ławek. Ponadto przewidywane jest wyrównanie i uzupełnienie braków w nawierzchni spacerowej. Dodatkowym wyposażeniem winny być kubły na śmieci oraz ustawienie słupków ograniczających możliwość parkowania samochodów na krańcówce alejki od strony ul. Słowiczej (obecnie nawierzchnia jest tam w stanie krytycznym, analogiczne rozwiązanie na końcówce od strony ul. Powstańców Śląskich przyniosło oczekiwany efekt).

Przeprowadzenie niniejszej inwestycji winno zaprocentować powstaniem lokalnego centrum budowy kapitału społecznego.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Powstańców Śląskich

Kontakt z liderem projektu