Nr projektu. 4

Rewitalizacja alejki spacerowej na ul. Wandy [WBO. 2017]

Głosów: 328

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Alejka spacerowa położona pośrodku ul. Wandy to charakterystyczny element przedwojennej myśli urbanistycznej. Położona w sercu kompleksu mieszkalnego zamkniętego w kwartale ulic Gajowickiej, Sztabowej, Powstańców Śląskich i alei gen. Józefa Hallera stanowić miała naturalne miejsce spotkań lokalnej społeczności. Rolę tę powinno wzmacniać ponadto bezpośrednie sąsiedztwo istotnych w życiu osiedla obiektów: dwóch przedszkoli, szkoły podstawowej czy sklepu spożywczego.

Jeszcze kilka lat temu obiekt tętnił życiem. Na zamontowanych tam ławeczkach spotkać można było pełen przekrój społeczny: starsze panie na ploteczkach, rodziców oczekujących na zakończenie lekcji przez swoje pociechy, radosną młodzież czy uczące się dopiero jazdy na rowerze dzieci. Niestety, w niezrozumiałych okolicznościach ławki zostały z alejki usunięte. Rozpoczęło to proces powolnej degradacji tego terenu. Obecnie alejka w praktyce pełni wyłącznie rolę wybiegu dla psów. Zły stan nawierzchni, wszechobecne zwierzęce odchody i walające się śmieci skutecznie odstraszają od spacerów.

Niniejszy projekt zakłada kompleksową rewitalizację obiektu. Przede wszystkim spełniony zostanie powszechny wśród okolicznych mieszkańców postulat powrotu ławek. Ponadto przewidywane jest wyrównanie i uzupełnienie braków w nawierzchni spacerowej. Dodatkowym wyposażeniem winny być kubły na śmieci oraz ustawienie słupków ograniczających możliwość parkowania samochodów na krańcówce alejki od strony ul. Słowiczej (obecnie nawierzchnia jest tam w stanie krytycznym, analogiczne rozwiązanie na końcówce od strony ul. Powstańców Śląskich przyniosło oczekiwany efekt).

Przeprowadzenie niniejszej inwestycji winno zaprocentować powstaniem lokalnego centrum budowy kapitału społecznego.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Powstańców Śląskich

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

328

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 327
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 179
Mężczyźni 149

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.