Nr projektu. 344

Skwer miejski przy ul. Meissnera i Cieślikowskiego [WBO. 2017]

Głosów: 73

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Muchobór Wielki posiada bardzo ubogą ofertę ogólnodostępnych terenów zielonych i placów zabaw. Projekt przewiduje uporządkowanie terenu, budowę ścieżek spacerowych, ustawie ławek i koszy na śmieci oraz budowę placu zabaw w spokojnej części osiedla, oddaloną od dużych arterii komunikacyjnych.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: Teren zlokalizowany u zbiegu ul.Giżyckiego, ul. Meissnera, ul. Cieślikowskiego

Osiedle: Muchobór Wielki

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

73

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 73
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 41
Mężczyźni 32

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.